La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha ampliat fins al dia 18 de maig de 2019 el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes a la primera instal·lació de persones joves agricultores. Aquestes subvencions s’emmarquen dins del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. El canvi de termini ha sigut publicat en el DOGV. Aquesta publicació pot consultar-se en el següent enllaç: consultar ací.

Les ajudes van ser convocades mitjançant resolució de 6 de març de 2019 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i a l’empara de l’Ordre 7/2015, d’1 de desembre, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per a l’execució en l’àmbit de la Comunitat Valenciana d’aquesta mesura associada al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).

Inicialment es va establir un termini de presentació de sol·licituds de 45 dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació de la resolució en el DOGV.

No obstant això, des de la Conselleria s’ha considerat convenient ampliar el termini donat l’important nombre de persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes i la coincidència de part del període de presentació de sol·licituds amb dies festius així com amb el període de presentació d’altres ajudes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia