El pròxim 6 de juny tindrà lloc el XI Torneig Solidari de Golf Fundació Dasyc. Aquest torneig es durà a terme en el Club de Golf Escorpió de València (Bétera).
Les inscripcions es poden realitzar a casa Club o en el telèfon 961601211.

DASYC preveu l’exclusió social a través del Voluntariat a la Comunitat Valenciana i Balears. Aquesta entitat també desenvolupa projectes de Cooperació Internacional.

D’aquesta manera, la Fundació Dasyc té com a missió la realització d’iniciatives socials i culturals dirigides a promoure el progrés humà, educatiu i cultural de les persones, tant en el nostre propi entorn com als països en vies de desenvolupament.

Prioritàriament atén la promoció del voluntariat social i la formació en valors dels joves. Duu a terme projectes d’acció social amb els col·lectius d’infància i joventut, persones majors i dones per a previndre l’exclusió social.

Dasyc té com a finalitats l’establiment, foment, impuls, protecció i suport a projectes, així com a tota classe d’accions i activitats de caràcter educatiu, de formació, cultural i assistencial, i també el suport a projectes, accions i programes de Cooperació al Desenvolupament i en general aquells que redunden en benefici de l’ésser humà.

Els principals objectius de treball de Dasyc són:

  • Desenvolupar projectes de voluntariat social amb la finalitat de previndre situacions de risc i exclusió per falta de recursos educatius i humans, i situacions de soledat i malaltia, en infància i joventut, persones majors i dones.
  • Dissenyar i executar projectes de Cooperació al Desenvolupament per a millorar les condicions dels pobles més desfavorits. Consideren indiscutible la prioritat i protagonisme de la dona en aquests processos de desenvolupament, pel que fa a la seua educació i capacitació professional.
  • Sensibilitzar significa per a ells promoure una reflexió que afavorisca la implicació compromesa de ciutadans i institucions en els seus projectes i iniciatives de promoció social i cultural.
  • Procurar la implicació i col·laboració d’institucions públiques i privades per a l’obtenció de recursos humans, econòmics i materials, necessaris per a la viabilitat de tots els nostres projectes.

La inscripció estarà oberta fins el pròxim dia 4 de juny a les 12.00 hores i compta amb un preu de 20 euros per als socis del club i de 55 euros per als jugadors externs.

A la finalització del mateix es durà a terme l’entrada de premis al 1r i 2n classificat en cada categoria, a la Millor Dama i a la Bola més prop de bandera en clots parell 3. A més a més, s’oferirà un còctel i la tradicional rifa solidària aportada pel patrocinador i col·laboradors del campionat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia