OPINIÓ

Seguint amb la missió de suggerir idees per a acabar en la mesura que siga possible amb la crisi econòmica i la desocupació i, conseqüent, amb la certesa que no és suficient amb criticar al govern actual per la seua falta de capacitat i idees, si a més no som capaces d’aportar en la mesura que siga possible solucions als greus problemes que ens afecten, és pel que apunte una possible mesura que serviria per a crear ocupació.

És cert que en estos moments cal ser valents com no es cansen de recordar-nos des del govern de la nació i prendre mesures que generen ocupació, deixant de costat la hipocresia de determinats sectors retrògrads de la nostra societat. Si és cert que desitgen aparéixer com un partit d’esquerres, o liberal, o de centre, no veuran malament la proposta següent:

Aprovació de les mesures necessàries perquè les meretrius, dignes representants de l’ofici més antic que es conega, puguen exercir la feina de casa de manera legal, amb el seu consegüent alta en hisenda i seguretat social. Atès que si entenem que puguen ser equiparades als artistes podem fer que s’afecten un local determinat evitant de manera legal el que exercisquen el seu treball al carrer.

Com de donar solucions és del que es tracta i, hem de fer números, suposem que es donen d’alta en el règim d’autònoms de la seguretat social i paguen en nombres rodons 283€ mensuals; calculant per l’últim cens estimat de 2015 (400.000), estaríem davant uns ingressos mensuals per a la seguretat social de 113.200.000€ i si, ho elevem a la repercussió anual estaríem davant una xifra d’1.358.400.000€.

Podent integrar una bona part d’aquesta quantitat a la pujada de pensions de jubilats i classes passives, per exemple.

Al marge d’aquests ingressos, hisenda també gaudiria de les consegüents entrades d’imposats via IRPF i IVA. Estimant-se els mateixos en més de 800.000.000 €

El ben cert és que aconseguiríem acabar amb una part del diner negre que es genera en este país, sense necessitat de cap amnistia fiscal a la carta. Al mateix temps aconseguiríem legalitzar una situació hipòcrita que existeix des del principi dels temps i a més solucionaríem un problema social d’importància en alguns municipis en retirar del carrer a unes “Artistes” que no crec que estiguen en contra d’estes mesures.

RUI

Imprimir article
Comenta aquesta notícia