El servei Territorial de Comerç i Consum brinda la possibilitat de sol·licitar el Document de Qualificació Artesana.

Aquest és un document d’obtenció voluntària que acredita als artesans i empreses artesanes davant l’Administració Pública, i la possessió de la qual resulta indispensable per a poder acollir-se a qualsevol avantatge que, legal o administrativament, puga establir-se per aquesta per a les indústries artesanes de la Comunitat Valenciana, així com participar en les actuacions relatives al programa de promoció activa de l’artesania desenvolupat pel Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana. Qualsevol establiment que obtinga la qualificació artesana pot incloure una etiqueta en els seus productes on conste el nom de l’establiment i la qualificació

Aquest document el poden sol·licitar artesans individuals i indústries artesanes durant tot l’any.

Aquesta acreditació es pot sol·licitar en els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la qual qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni. També en qualsevol oficina de correus:

  • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM . C/ Gregorio Gea, núm. 27 46009 (València)
  • Telemàticament mitjançant el portal de la Generalitat Valenciana i també en el portal del Centre d’Artesania Comunitat Valenciana. http://www.centroartesaniacv.com/?acceso=publico&menu=actividades&submenu=actividades&idactividad=37

Tenint en consideració si és una sol·licitud d’inici per un artesà individual, indústria artesana o renovació, aquesta documentació a presentar serà diferent, podent tindre coneixement de la mateixa en l’enllaç següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=381

La renovació del Document de Qualificació d’Artesana es produirà als 4 anys de la seua expedició.

L’obtenció del DQA (DCA en castellà) és beneficiosa per a l’obtenció dels avantatges que legal o administrativament puguen establir-se i, en concret, per a poder fer ús dels distintius que acrediten la qualitat artesanal i la seua identitat de procedència geogràfica.

Així mateix es duu a terme una alta voluntària en el directori d’indústries artesanes del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia