Com tot aquell primer dilluns de cada mes, hui 4 de novembre tindrà lloc el ple ordinari de l’Ajuntament de Bétera. Aquest serà en el Saló de Plens de la Casa Consistorial del Castell del municipi, a les 18.00 hores.

L’Ordre del dia és el següent:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta núm. 13/19 de la sessió celebrada pel Ple de la Corporació el dia 7/10/19 així com de l’acta núm. 14/19 de 16/10/19.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. TrESORERIA.- Dació de compte de l’expedient de Tresoreria número 99/2019, sobre Informe núm. 240/2019 del Període Mitjà de pagament a Proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2019.
6. TrESORERIA.- Dació de compte de l’expedient de Tresoreria número 98/2019, sobre Informe núm. 241/2019, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al tercer trimestre de 2019.
7. HISENDA.- Expedient FPL 003/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
8. SERVEIS SOCIALS.- Expedient sobre protocol d’actuacions de risc en la infància i l’adolescència.
9. URBANISME.- Expedient sobre Programa d’actuació aïllada de la Unitat d’execució VALÈNCIA GOLF, presentada per Immobiliària Marín Medina S. a. Revisió del punt desé-cinqué del ple de data 7 d’octubre de 2019. Aprovació del Programa i selecció d’agent urbanitzador.
10. URBANISME.- Expedient sobre Consulta prèvia a la modificació del Pla General respecte a l’ordenació estructural.
11. MOCIONS.- Presentades pel Grup Municipal VOX.
12. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia