La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes destinades a l’organització d’activitats culturals i artístiques. Per a aquest motiu, es destinarà 623.000 euros enguany.

Les ajudes són per a contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats no lucratives de promoció cultural i artística. Les activitats hauran de ser realitzades en territori valencià, amb l’excepció de les organitzades pels centres valencians en l’exterior, reconeguts per la Generalitat Valenciana.

Podran ser beneficiàries de les ajudes associacions sense ànim de lucre i fundacions privades en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l’art o la cultura, universitats públiques i aules de la tercera edat.

Les subvencions es distribueixen en tres modalitats. Per a les associacions sense ànim de lucre i fundacions privades es destinen 353.930 euros; a les universitats públiques, 120.000 euros; i a les aules de la tercera edat, 150.000 euros. L’import màxim per beneficiari serà de 12.000 euros.

Serà subvencionable l’organització d’activitats culturals i artístiques tals com exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o unes altres, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 31 d’octubre de 2017 i el 31 de desembre de 2018, tots dos inclusivament.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles despeses generades exclusivament per l’organització de les activitats per a les quals es concedeix l’ajuda que s’hagen relacionat i quantificat en la memòria econòmica del projecte, amb excepció dels ocasionats per inversions o adquisicions patrimonials i la compra de material inventariable, que seran considerades despeses de manteniment de l’entitat.

El termini per a sol·licitar les ajudes conclou aquest pròxim dijous, 7 de novembre.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia