La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va acordar la setmana passada amb els sindicats docents representats en la Mesa Sectorial d’Educació el calendari d’oposicions de 2020. Aquest fixa que la part A del primer examen se celebre el dimecres 17 de juny de 2020, mentre que la part B s’escometrà l’endemà, el dijous 18 de juny de 2020.

La negociació en la Mesa Sectorial d’Educació de la proposta del decret que regula l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari de l’any 2019, que inclou 3.575 places d’ingrés lliure en el cos de professors de Secundària i altres cossos, seguirà avant en pròximes dates amb la definició per especialitats dels llocs oferits.

L’avançament de les proves respecte a l’any passat en una setmana i un dia ofereix un major marge de temps per a abordar tots els terminis del procés de la fase d’oposició com la correcció, publicació de llistes provisionals, reclamacions i publicació de les notes definitives, així com de la fase de baremació dels mèrits i les possibles reclamacions.

A més, aquestes dates s’han acordat per a evitar coincidir amb les festes de Fogueres de Sant Joan, que l’any que ve començaran el dissabte 20 de juny. Cal recordar que el dimecres 24 de juny serà festiu en tot el territori valencià i el dijous 25 també ho serà a la ciutat d’Alacant.

En total, aquesta oferta d’ocupació pública suma 4.295 places. La gran majoria, 3.575 places, corresponen al torn d’ingrés lliure. En aquestes places s’inclouen les 711 convocades i no cobertes en les oposicions del juny passat.

Per cossos, les 3.575 places corresponents al torn d’ingrés lliure es reparteixen de la següent manera: 2.771 són per al cos de professorat d’Ensenyament Secundari; 583 pertanyen al cos de professorat tècnic d’FP; 60, al de professorat d’escoles oficials d’idiomes; 33, al de catedràtics de Música i Arts Escèniques; 41, al de professorat de Música i Arts Escèniques; i les últimes 87 s’han assignat al cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

En cadascun d’aquests sis cossos existeix una reserva del 7% de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. Per tant, de les 3.575 places del torn d’ingrés, es reserven 250.

Les altres 720 places de l’oferta d’ocupació pública de 2019 es convocaran per a la seua provisió mitjançant els processos corresponents al torn d’accés a cos superior, sense que aquestes vacants computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius.

Per al torn d’accés a cos superior es convoquen 133 places per a entrar en el cos de professorat d’Ensenyament Secundari, 580 per al de catedràtics de Secundària. Finalment, es convoquen 7 places per a incorporar-se a la Inspecció Educativa.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia