Amb el lema ‘Que no t’atrape, aspira a una mica més’, la Campanya 12 lemes de la UPCCA torna aquest mes de novembre centrant-se en la cocaïna.

Les activitats es desenvolupen en el Pla Comarcal de Drogodepedències i altres Trastorns Addictius, implementat des de la Mancomunitat Camp de Túria.

El consum de cocaïna és un problema que continua afectant la societat espanyola. En concret, i segons l’últim informe publicat al juny per l’Observatori Eurpeu de les Drogues i les Toxicomanies. Espanya segueix al capdavant de la UE tant en consum de cocaïna com de cànnabis, encara que la prevalença de totes dues substàncies ha baixat en els últims deu anys. Uns 2,6 milions de joves europeus entre 15 i 34 anys (el 2,1% del total) han provat la cocaïna en l’últim any.

Espanya és el sisé país de la UE amb major consum de coaïna en aquesta franja d’edat.

Des de la UPCCA i des de la Mancomunitat Camp de Túria treballen per a aconseguir que els joves es divertisquen amb un oci educatiu i saludable.

La cocaïna és un estimulant extremadament addictiu que afecta directament al cervell. La cocaïna ha sigut dita la droga dels anys huitanta i noranta per la seua gran popularitat i ús estés en aqueixes dècades. No obstant això, no és una droga nova. En realitat, la cocaïna és una de les drogues que es coneix des de fa més temps. Les fulles de la coca, d’on s’obté la cocaïna, s’han ingerit per milers d’anys, mentre que la substància química pura, el clorhidrat de cocaïna, s’ha consumit per més de 100 anys. A principis del segle XX, per exemple, la cocaïna purificada es va convertir en el principi actiu bàsic que s’emprava en la majoria dels tònics i elixirs creats per a tractar una gran varietat de malalties.

Els efectes de la cocaïna es presenten quasi immediatament després d’una sola dosi i desapareixen en qüestió de minuts o dins d’una hora. Els que consumeixen cocaïna en quantitats xicotetes generalment se senten eufòrics, energètics, conversadores i mentalment alertes, particularment en relació amb les sensacions visuals, auditives i del tacte. La cocaïna també pot disminuir temporalment l’apetit i la necessitat de dormir. Alguns consumidors senten que la droga els ajuda a realitzar més ràpid algunes tasques simples, tant físiques com intel·lectuals, mentre que a uns altres els produeix l’efecte contrari.

Ja que la cocaïna és una droga extremadament addictiva, és molt difícil que una persona que la prove puga predir o controlar fins a on continuarà desitjant-la o consumint-la. Així mateix, si la persona es torna addicta, el risc de recaigudes és alt encara després de períodes llargs d’abstinència. D’acord amb alguns estudis recents, durant períodes d’abstinència de l’ús de cocaïna, el record de l’eufòria associat amb el seu ús, o solament una referència a la droga, pot disparar un desig incontrolable de consumir-la i acabar en una recaiguda.

Existeixen alguns factors de protecció que poden allunyar als nostres joves d’aquest tipus de consums com són la capacitat per a pensar de manera crítica, el fet de tindre una bona adaptació a l’escola i tindre habilitats per a comunicar-se i relacionar-se amb els altres, o el fet d’haver desenvolupat vincles emocionals positius entre els pares i els fills.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia