La Regidoria municipal d’Educació i Cultura en col·laboració amb la Biblioteca Pública Municipal de Bétera ha convocat l’IV Concurs de Projectes Juvenils d’investigació científica i tecnològica.

L’objectiu és despertar i estimular la vocació científica en els joves i col·laborar amb la tasca formativa dels centres educatius.

Els participants podran ser:
• Alumnes de 3r i 4t d’educació secundària (ESO) i Primer de batxiller de centres educatius de Bétera.
• La participació es farà per grups de no més de 4 alumnes.
• Es podran presentar els projectes en Castellà, Valencià i Inglés.

Hi haurà dues categories: ESO i Batxiller.
Els treballs podran versar sobre les següents àrees temàtiques:

Física i química.
Tecnologia.
Biologia i ciències de la terra.
Tots els projectes es compondran de:
• Una memòria que contindrà el nom/títol del projecte, l’equip de treball, la finalitat o objecte del projecte, el mètode utilitzat per al desenvolupament d’aquest, els mitjans emprats i les conclusions obtingudes. Així mateix, es podrà incloure qualsevol altra informació que s’estime pertinent en relació amb el projecte, les dificultats que s’han presentat, els coneixements que s’han adquirit, etc. Aquesta memòria serà presentada com un document de text amb una extensió de 10 a 25 pàgines.
• De manera optativa, si el projecte el requereix, també s’acceptarà incloure material addicional en el format que es derive del propi projecte (material multimèdia, prototip, etc.). La inclusió de material addicional en els projectes no comportarà cap plus d’avaluació positiva, més enllà dels punts esmentats com a criteris comuns d’avaluació més amunt esmentats.
• La primera quinzena de Juny de 2020, s’haurà de presentar el projecte davant el tribunal, nomenat a aquest efecte, en exposicions de 15 minuts.

Els criteris de valoració seran els següents: Originalitat
• Rigor científic
• Dificultat
• Presentació
El treball pot elaborar-se sota la forma d’estudi, experiment, invenció, etc. Al seu torn, haurà de ser inèdit i no haver sigut presentat a altres concursos.

La inscripció s’haurà d’efectuar (abans del 20 de desembre) a través del formulari adjunt, que haurà de presentar-se per Registre d’Entrada, preferiblement en l’Edifici Central de l’Ajuntament C/ José Gascón Sirera, 9 de Bétera, encara que es podran presentar en qualsevol de les Oficines de Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

El termini de presentació de treballs haurà d’efectuar-se (entre l’1 gener al 08 de Maig de 2020) per Registre d’Entrada, preferiblement en l’Edifici Central de l’Ajuntament C/ José Gascón Sirera, 9 de Bétera, encara que es podran presentar en qualsevol de les Oficines de Registre d’Entrada de l’Ajuntament. En el cas de presentar material addicional, únicament aquest material addicional es podrà presentar presencialment en l’edifici de la Biblioteca Pública Municipal, aportant el justificant de registre d’entrada del treball de recerca.

La primera quinzena del mes de juny servirà per a la presentació davant el tribunal de les investigacions, en exposicions de 15 minuts i el lliurament de Premis.

Els guanyadors del concurs en cadascuna de les categories, seran els adjudicataris del
contracte d’adquisició dels Projectes, pels següents imports:

  • Primer Premi.- Els Projectes guanyadors en cadascuna de les dues categories, seran adjudicataris del contracte d’adquisició dels Projectes per 575,00 € cadascun.
  • Primer Accesit.- Els primers accesits en les dues categories seran adjudicataris del contracte d’adquisició dels Projectes per 316,00 € cadascun.
  • Segon Accesit.- Els segons accesits en les dues categories seran adjudicataris del contracte d’adquisició dels Projectes per 316,00 € cadascun.
    En estar redactats cadascun dels projectes per un grup integrat com a màxim per 4 alumnes, en l’acord d’adjudicació per a l’adquisició d’aquests, es farà constar el nom i cognoms de cadascun d’ells, distribuint-se equitativament l’import total del preu d’adquisició del projecte en cadascun dels redactors.

El jurat estarà format per sis membres, dels quals, un actuarà com a secretari amb veu però sense vot, el regidor/a de cultura i educació, sent els altres: cinc persones relacionades amb l’àmbit científic amb vincles a Bétera.

Les bases completes del concurs es poden consultar en el següent enllaç: Bases completas del concurso.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia