Diverses veïnes i veïns de la zona del carrer Marqués de Dos Aigües ens han fet arribar, mitjançant imatges, com es troba la situació de la recollida selectiva de residus des de fa unes quantes setmanes.

A continuació, adjuntarem les imatges que ens han proporcionat de fa tres setmanes, dues setmanes i d’aquesta última setmana. Com es pot observar a les imatges, els contenidors de la citada recollida selectiva (cartó, plàstic i vidre) estan igual de plens des de les primeres fotografies i com no caben més residus s’ha envaït la vorera.

Alguns dels denunciants de la situació ens asseguren que han presentat ja algunes queixes. Al mateix temps han volgut lloar la bona voluntat de l’operari municipal de neteja de la zona, qui amb la finalitat de mantindre el més neta possible la vorera recull els residus de recollida selectiva que hi ha a aquesta i els deposita en el contenidor de fem ordinari, ja que no caben en els contenidors de reciclatge pertinents. Però ací hi arriba la controvèrsia, ja que la tasca que pretenen fer els ciutadans de contribuir a millorar el medi Ambient es veu minvada perquè el plàstic, el cartó i el vidre no són depositats finalment en els contenidors corresponents a causa de la sobresaturació d’aquests que no són buidats en setmanes.

En aquest sentit, les veïnes i veïns volen saber perquè està ocorrent aquest fet i si la responsabilitat és del Consorci Valencia Interior, donat que els ciutadans li abonen cada any una important quantitat monetària perquè duga a terme els tractament de residus.

Així, segons les dades del Consorci Valencia Interior, aquestes són les quantitats que s’han abonat durant els tres anys anteriors. No tenim encara els de l’any 2019 perquè el citat consorci no els ha publicat:

Per aquest moitu, les veïnes i veïns es pregunten el següent: Qui té que pagar la recollida selectiva de residus que es deposita al contenidor de residus orgànics?

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia