Des d’aquest dimecres està obert el termini d’inscripció de l’Escola de Nadal per a persones amb diversitat funcional a Bétera. L’escola tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 del mes de desembre i al mes de gener es realitzarà els dies 2 i 3.
El termini de presentació de sol·licituds comença el 4 de desembre i conclou el 12 del mateix mes. Per a la inscripció cal acudir a les oficines de Casa Nebot en horari laboral de 09.00 a 14.00 hores. El preu serà de 10 euros. Hi haurà una reducció per a famílies nombroses, 50% famílies de categoria especial i 25% categoria general havent d’aportar la documentació acreditativa original i fotocòpia.
El pagament de la taxa es realitzarà els dies 16, 17, 18 i 19 de desembre. La recollida de la “Fulla de Liquidació” es realitzarà en el Departament de Gestió Tributària (c/Colón) i el lliurament del rebut es realitzarà en el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.
La publicació de la llista d’admesos es realitzarà el 20 de desembre.
REQUISITS PER A PROCEDIR A la INSCRIPCIÓ:
a) Ser major de 3 anys.
b) Estar empadronat en el municipi de Bétera.
c) Persones amb diversitat funcional, no empadronades que estiguen matriculats en centres de la localitat.
d) Persones amb diversitat funcional, no empadronades que els pares tinguen el seu treball en aquest municipi.
En el cas que no hi haja suficients places per a cobrir tota la demanda, seguirà com a primer criteri de preferència els empadronats en el municipi, sobre els quals no estiguen i com a segon de preferència se seguirà el rigorós órden d’inscripció (data i hora de presentació) fins al nombre de places disponibles.
En els apartats c) i d) hauran d’acreditar mitjançant el justificant de matrícula del centre escolar i/o mitjançant justificant del centre laboral.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia