Estimada Daría,  com a afiliat de VOX, i al meu pesar, em veig en l’obligació de contrastar el seu article d’opinió sobre els Drets Humans, atés que, malgrat no nomenar directament al meu partit, sí que l’assenyala amb el dit, recordant amb la seua opinió massa a aqueixos  “uns altres temps més foscos” als quals es refereix en el seu article.

No se sorprenga si li dic que al meu parer no hem superat aqueixos  temps foscos: en ple Segle XXI, anar en contra de la dictadura de el  “políticament correcte” amb un missatge clar i directe com el del meu partit -que sens dubte, em representa a nivell nacional, no així a nivell local-,  suposa la senyalització sistemàtica d’aquells que, com vosté, obeeixen al règim. Anar en contra del corrent polític progre comporta un marcatge, un senyal,  com una sort d’Estrella de David que ens col·loquen en el pit; bé mitjançant la banalització i *ridiculización del discurs en una primera etapa quan el receptor era insuficient com per a permetre a VOX canviar les coses, o bé mitjançant la manipulació del missatge i la criminalització quan el partit ha adquirit el poder suficient com per a ser decisiu.

En primer lloc, en el seu article d’opinió parla de “discursos d’odi”. Bé, fonamenta la seua asseveració en què VOX ha assenyalat obertament als MENA com un col·lectiu estranger que comet delictes en aquest país. El  missatge de VOX sobre la delinqüència estrangera es basa en la simple estadística criminal, la qual cosa li permet afirmar que l’estranger és 3 vegades més procliu a l’hora de delinquir que l’espanyol. Ací estan les dades de l’INE dels quals es nodreix el meu partit, a saber: 719  estrangers condemnats en una població de 5 milions d’estrangers, és un percentatge 3 vegades superior al d’espanyols condemnats, que són 2045 en una població de 45 milions (0,014% vs 0,004%). Com veu, els números parlen per si sols i la realitat és bastant tossuda. Vosté parla de discursos d’odi quan són les matemàtiques més simples les que ens mostren una realitat objectiva i innegable. No obstant això, als amics del políticament correcte no els cauen els anells en parlar de violència de gènere i criminalitzar a mitja població d’una plomada, asseient càtedra. Per què no reproven llavors a aquells que diuen que “la violència va incardinada en l’ADN de la masculinitat”?  Per favor, deixen de ser còmplices.

Respecte als menors, VOX continua utilitzant el mateix sistema: l’estadística. Que per exemple- segons El País, ja que no existeixen fonts oficials més enllà dels estudis policials-,  en una Comunitat Autònoma com Catalunya, de 5600 Menes, hagen delinquit 1008 -un 18%!- és una dada bastant alarmant, i no ha de ser pres com a residual. Dit d’una altra forma, 1 de cada 5 menors estrangers no acompanyats a Catalunya són delinqüents. Em sembla que els números en aquest cas són un termòmetre, que ens indica que alguna cosa està passant. L’estadística és un escull insalvable per a tot aquell que pretenga restar importància a aquesta mena de delinqüència, o per a aquells que pretenen exonerar de responsabilitat als delinqüents per la seua condició d’estranger o per la seua condició de menor.

Sobre les dades falses que ha utilitzat VOX, he de donar-li la raó: Santiago Abascal va citar en el debat un 70% de casos de ramats estrangers, quan tan sols són el 69%.

Fins ací, el missatge incendiari de VOX sobre la delinqüència estrangera. No obstant això, també és clara la seua postura respecte dels estrangers que han de vindre a buscar-se la vida a aquest o altres països, fugint vaja vosté a saber de què. Tenint bona fe, i lluny de pensar que ho manipula per a confondre a la gent, crec que vosté no ha entés bé el missatge del meu partit. VOX no està en contra de la immigració, ni en contra dels immigrants. Està en contra de la immigració IL·LEGAL, i no culpa d’aquesta als estrangers, als quals considera meres víctimes. La culpa la té un govern irresponsable, que continua encoratjant amb promeses d’una vida millor  als estrangers a vindre a una Espanya cada vegada més consumida, derruïda i cada vegada amb menys recursos, amb un estat de benestar pels sòls en el qual no sols la sanitat o les pensions es trontollen. No ho dic jo, ací té vosté i tot aquell que ho desitge, l’hemeroteca per a buscar les opinions dels representants de VOX sobre aquest tema.

No creu que seria més útil invertir en aqueixos països,  ajudant a crear una xarxa d’educació, una sanitat…etc. que els permeta a aquestes persones continuar vivint als seus països d’origen? – fixe’s, no crec que a  ningú se li faça “atractiu” l’abandonar el seu país per necessitat, o sinó pregunte-li als espanyols que van emigrar, aqueixos que tant els agrada citar als partits d’esquerra-.

Ja veu, VOX també té el seu costat humanitari, potser molt més autèntic que el costat humanitari de qui atia a milions de persones a jugar-se la vida per arribar ací sense mitjans com vosté bé diu,  prometent una vida que simplement, no els podem oferir. No és culpa d’ells que no puguen accedir al mercat laboral de manera legal, ni és culpa d’ells que per aquest motiu es vegen espentats a viure d’ajudes estatals. Si m’apura, li diré que és que ni tan sols és culpa d’alguns dels estrangers el fet que delinquisquen: la frustració i la necessitat porta a les persones a delinquir.

Potser la culpa des d’aqueix punt de vista -i deixant per descomptat de costat els motius culturals que tampoc poden continuar ocultant-, sí que siga  d’un govern que hui dia, en matèria d’estrangeria, no és garant de la legalitat. Desgraciadament a Espanya no s’aplica la Llei d’Estrangeria: es beneficia a l’il·legal en detriment de l’estranger que segueix els llits legals per a poder viure a Espanya.

Es dona la irònica paradoxa que al final resultarà que VOX respecta i vela més per  els drets d’aqueixes persones que la resta de partits.

Aprofitant la data, parla en el seu article dels Drets Humans i encerta en dir que són inherents a l’ésser humà sol pel fet de ser-ho. Ara, també parla vosté de la discriminació, i és bastant curiós com evita parlar de discriminació per raó de sexe, canviant-ho en l’últim moment per “orientació sexual” per a segurament, dirigir el seu particular “discurs d’odi” cap a VOX -que per cert, la veritat siga aquesta,  mai ha llançat proclames en contra dels homosexuals-. Parlant de la Constitució, Potser no diu que els espanyols són iguals davant la Llei sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de, entre altres que vosté bé cita, el seu sexe? Per què enarboren la bandera de constitucionalistes aquells que donen suport a una llei com la L.O 1/2004, que assenyala a l’home, li despulla de la presumpció d’innocència i li dona un tracte discriminatori respecte a la dona? Continuen basant el seu argument en una resolució fundada  en les “pautes culturals” d’un Tribunal Constitucional al qual critiquen cada dos per tres? Ai, si extrapolaren les “pautes culturals” a tots els casos en els quals la cultura pot ser determinant com a element subjectiu del tipus penal…

Mire, VOX no nega en cap moment la violència de gènere, a pesar que s’obstinen vostés a fer creure a la gent que sí. El que VOX pretén és que s’amplie la protecció especial a TOTS els  supòsits que puguen existir, incloent en aqueixa protecció per cert a un col·lectiu de dones que no es veuen protegides per l’actual -i ineficaç, tot siga dit- llei de Violència de Gènere. Hem arribat a un punt en què voler que es tracte a tots per igual és motiu d’escàndol i legitimació per a l’assenyalament públic. A on arribarem?  No parla la Constitució de la no discriminació per motius ideològics? Potser la postura de VOX no atén a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu siguen efectives?

Clar, potser el problema resideix en què això comportaria la desaparició de multitud de quiosquets que viuen de la Violència de Gènere, un lobby al qual VOX li declara obertament la guerra, i això no es pot permetre.

Per a abreujar, siguem clars: si vosté volia dir  en el seu article de manera subreptícia que VOX és inconstitucional per qualsevol motiu, haguera sigut més útil que haguera utilitzat el tan gastat intent d’argumentar que VOX és inconstitucional perquè proposa una cadena perpètua que va en contra de la fi última de les penes que és la reinserció social, de l’article 25 de la Carta Magna. Encara així, mire si als països del nostre entorn -tan lloats pels partits d’esquerres i tan garantistes- es contempla la figura de la cadena perpètua. Parle d’Holanda, França, Itàlia, Regne Unit… encara que haver hagut de recórrer a criticar la mesura més efectiva mai proposada per un partit polític contra les agressions sexuals i els assassinats, potser haguera posat en una posició delicada el seu article d’opinió. No vaja la gent a pensar que VOX es preocupa per les dones violades!

O potser està jo equivocat, i tan sols es puga proposar canviar el Dret Positiu quan s’és d’esquerres. Clar, coses del “políticament correcte”.

Per a acabar, en la meua humil opinió:  aprofitar la data assenyalada com a commemorativa dels DDHH per a no sols criticar, sinó criminalitzar postures polítiques diferents a la pròpia em sembla mesquina, igual que em sembla mesquina que Compromís intente donar lliçons de Constitucionalisme, quan fa costat obertament a partits que van en contra de la Constitució. O, d’entre altres, això de la indissoluble unitat se li oblida? Diguen-los primer als seus amics nacionalistes catalans que respecten la Constitució. O a tot aquell partit que es considere republicà, diguen-li -i apliquen-li-ho vostés, ja de pas- que són inconstitucionals de cap a cap, perquè la CE té fins i tot un Títol dedicat a la Corona.

Però ja posats, i atés que vosté és una experta en DDHH, diga-li als seus amics de BILDU que li ho facen mirar. Parle’ls del dret a la vida, no fa falta ni que criminalitze a gent com a Otegi, li ho pot estalviar perquè tots sabem qui és. Cenyisca’s a explicar-los el valor de la vida humana, i que és el primer de tots els Drets Humans.  O millor recorde’ls que fa dos dies, l’11 de desembre, però de 1987, els seus van privar d’aquest Dret Fonamental a 11 persones en l’atemptat contra la Casa Caserna de Saragossa. Com vosté bé diu, deixen de callar i de ser còmplices. 

Almenys tinga la decència de fer-ho abans de parlar de VOX.

Pablo Pardo Chuliá
Veí de Bétera Afiliat a VOX Espanya 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia