En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) s’ha publicat l’extracte i la resolució de les ajudes dirigides al creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenciana (IVACE). La presentació de les sol·licituds deurà ser del 30 de gener de 2020 fins al 13 de març del 2020 a les 23.59.59 hores.

Persones beneficiàries

Xicotetes empreses que tinguen seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana. Antiguitat inferior a 5 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud i complisquen amb les disposicions del Reglament (UE) núm.1407/2013 així com els requisits de les bases reguladores aprovades per Ordre 7/2018.

Finalitat d’aquests ajudes

Donar suport al creixement de les xicotetes empreses innovadores de la Comunitat Valenciana.
Bases Reguladores.
Ordre 7/2018, de 6 de juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a la concessió d’ajudes IVACE publicada en el DOGV núm. 8313 del 8 de juny de 2018.

Dotació econòmica

Import global màxim d’ajudes ascendirà a 1.750.000 euros. Seran cofinançades en un 50% a través del FEDER

Imprimir article
Comenta aquesta notícia