(EFE) La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat per a 2020 les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, per un import d’1.400.000 euros, aprovats en els Pressupostos de la Generalitat.

L’objecte d’aquestes ajudes és fer costat als ramaders i ramaderes a realitzar inversions en les granges, amb la finalitat de renovar les instal·lacions, els equips i les infraestructures per altres més avançades tecnològicament, amb especial atenció a la millora de les condicions d’higiene, salubritat i bioseguretat.

Al mateix temps, busquen servir per a millorar les condicions de benestar animal, la sostenibilitat i la reducció dels impactes ambientals produïts per la pròpia activitat ramadera, sense oblidar la reducció dels costos de producció, la millora de la qualitat del producte final i el foment dels productes ecològics. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de gener de 2020. Cal assenyalar que el text de la convocatòria, que pot consultar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, consultar ací, indica que es convoquen per 980.000 euros, quantitat a la qual, després de l’aprovació parlamentària dels comptes autonòmics se li afigen 420.000 euros.

Les inversions subvencionables tindran com a finalitat la millora del benestar, de la bioseguretat i de les condicions higienicosanitàries, promoció de l’extensificació, foment de la ramaderia ecològica, reducció de costos, millora de la qualitat del producte final, reducció de l’impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic.

Les ajudes cobriran els costos per a la construcció o millora de béns immobles, la compra de maquinària i equips, l’adquisició o desenvolupament de programes informàtics per a la gestió ramadera, entre altres.

Davant l’actual evolució dels mercats, la implantació de noves normes comercials, la demanda i les preferències del consumidor, les polítiques enfront del canvi climàtic i les exigències legals de la Unió Europea, es requereix una adaptació a les noves necessitats de producció i als nous avanços tecnològics.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia