Bétera celebra aquest dilluns el ple ordinari del mes de gener. Aquesta sessió tornarà a celebrar-se en l’horari anterior a canviar-se, és a dir, a les 19.00 hores. Com habitualment, serà en el Saló de Plens del Castell de Bétera.

L’ordre del dia és el següent:

1.RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta núm 13/19 de la sessió celebrada pel Ple de la Corporació el dia 7/10/19 així com de l’acta núm 14/19 de 16/10/19.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. URBANISME.- Dació de compte d’acatament i compliment de la sentència núm. 121 29 març 19 JCA núm. 9 València.
6. URBANISME.- Expedient aprovació de la “ACTUALITZACIÓ DE LA RETAXACIÓ DE CÀRREGUES” DEL Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució de sòl urbà, “Extrems Sud-Aquest” de Bétera.
7. URBANISME.- Expedient sobre aprovació de modificació puntual Pla Parcial Sector de Sòl urbanitzable residencial R-6 del Pla General d’Ordenació Urbana de Bétera.
8. URBANISME.- Expedient sobre aprovació de modificació puntual Pla Parcial Sector de Sòl urbanitzable residencial R-7 del Pla General d’Ordenació Urbana de Bétera.
9. MOCIONS.- presentades per:

1.- Moció del PSOE: Per a sumar-se als acords adoptats en el Cim del Clima COP25 i promoure fins a completar l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia”.
2.- Moció del PSOE: Per a instar al Govern de l’Estat a desenvolupar legislació per a incloure com a violència masclista totes les violències contra dones i una altra sèrie d’actuacions per a la prevenció, orientació i conscienciació de la violència masclista
3.- Moció de COMPROMÍS: Per a fomentar l’ús dels àrids reciclats en les obres municipals.
4.- Moció de Jorge A. Alonso: Per a retre homenatge el 28 de març de 2020 als veïns de Bétera que van estar presoners en els camps de concentració nazis i una placa en un carrer o parc públic amb els seus noms, així com exposició fotogràfica.
10. PRECS I PREGUNTES.-

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia