La proposta presentada pel grup Compromís per Bétera ha sigut assumida per tots els grups de la Corporació en el ple ordinari de gener.

“Els objectius principals d’esta proposta són dos i volen donar solució a dos problemes ambientals: els abocadors i les pedreres”, afirma Cristina Alemany, portaveu de Compromís per Bétera.

Els dos acords aprovats han sigut, per una banda, que en els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que encomane la Regidoria d’Urbanisme, l’Alcaldia o qualsevol altra Regidoria de l’Ajuntament de Bétera s’eviten les restriccions per als usos regulats i permesos dels àrids reciclats i, per una altra banda, que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l’adjudicació d’obres s’incorpore com a criteri objectiu, la utilització d’àrids reciclats sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o tècnicament viable.

“En definitiva, esta proposta respon a directrius europees amb l’objectiu d’apostar per una economia circular enfront a l’economia lineal”, conclou Alemany.

  • Vídeo de la presentació de la proposta durant el ple ordinari del mes de gener

Imprimir article
Comenta aquesta notícia