Ahir dilluns, 13 de gener, va tindre lloc a Bétera el ple ordinari del mes de gener.

Durant la jornada es va donar compte dels punts de l’ordre del dia, els quals es poden consultar en el següent enllaç: Punts de l’ordre del dia.

Dins aquest ordre, es va donar llum verda a l’“actualització de la retaxació de càrregues” del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució de sòl urbà, “Extrems Sud-est” de Bétera, amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill) i Vox. PSPV-PSOE i Compromís es van abstindre.

D’altra banda, el ple també va aprovar, amb els vots a favor de totes les forces polítiques allí representades, la modificació puntual del Pla Parcial Sector de Sòl urbanitzable residencial R-6 del Pla General d’Ordenació Urbana de Bétera i la modificació puntual del Pla Parcial Sector de Sòl urbanitzable residencial R-7 del Pla General d’Ordenació Urbana de Bétera.

Posteriorment, es van aprovar quatre mocions diferents.

Primera moció

La primera de les mocions va estar presentada pel PSOE, per a sumar-se als acords adoptats en el Cim del Clima COP25 i promoure fins a completar l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia”. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Compromís i les abstencions de l’equip de govern (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill), Vox va votar en contra.

Segona moció

La segona moció va ser presentada també pel PSOE, per a instar al Govern de l’Estat a desenvolupar legislació per a incloure com a violència masclista totes les violències contra dones i una altra sèrie d’actuacions per a la prevenció, orientació i conscienciació de la violència masclista. Aquesta moció va ser aprovada per totes les forces polítiques, amb la intenció que fora aprovada per tota la corporació, a excepte de Vox qui també va votar en contra. Durant aquesta moció es va dur a terme un minut de silenci en memòria de l’última víctima.

Tercera moció

La tercera moció va ser presentada per Compromís, per a fomentar l’ús dels àrids reciclats en les obres municipals. Aquesta, va ser assumida per tots els grups de la Corporació, sent votada per unanimitat. Segons la proposta presentada per la portaveu de Compromís, Cristina Alemany, en nom del seu partit, “actualment, una gran part dels projectes d’obra, plecs de prescripcions tècniques, memòries tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de contractació d’obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització d’àrids d’origen reciclat. És més, fins i tot solem trobar l’exigència d’usar àrids provinents de front de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats rebliments de rases, terraplens, bases i subbases)”.

El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV estableix de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, l’obligació de fomentar la prevenció i utilització de productes procedents de la valorització de residus de construcció i demolició, indicant entre altres mesures:

Promoure la inclusió en els plecs dels contractes d’obra que duga a terme l’Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu de prevenció i reutilització per a valoració de l’adjudicació.
Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició com a residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de construcció.
Difondre entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció.
Segons aquesta exposició, actualment els àrids reciclats s’utilitzen principalment en els ferms de carreteres, els rebliments i els drenatges. Per altra banda, els àrids reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als àrids naturals. En aquest sentit, s’estima que amb la introducció d’aquests en les obres no sols aconseguim reduir la quantitat d’enderrocs en els abocadors –controlats o no- i reduir l’impacte ambiental de les explotacions d’extracció sinó una millor gestió econòmica reduint el Pressupost d’Execució Material de les obres públiques.

Així, Compromís va presentar els següents acords:

Que els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que encomane la Regidoria d’Urbanisme, l’Alcaldia o qualsevol altra Regidoria de l’Ajuntament de Bétera s’eviten les restriccions per als usos regulats i permesos dels àrids reciclats.
Que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per a l’adjudicació d’obres s’incorpore com a criteri objectiu, la utilització d’àrids reciclats sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o tècnicament viable.
Que es done trasllat del present acord als Caps de Departament d’Urbanisme, de Contractació, d’Intervenció i d’Obres Públiques.

Quarta moció

La quarta moció va estar presentada per Jorge A. Alonso, per a retre homenatge el 28 de març de 2020 als veïns de Bétera que van estar presoners en els camps de concentració nazis. Dins aquesta moció també es proposa la col·locació d’una placa en un carrer o parc públic amb els seus noms, així com una exposició fotogràfica. Aquesta moció va ser aprovada per totes les forces polítiques del ple, excepte Vox.

Al llarg d’aquesta setmana oferirem més informació detallada de cada moció, entre altres assumptes tractats al ple de gener, en diferents publicacions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia