La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes de 2020 per a pimes en la tercera fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).

Les subvencions, dirigides a pimes industrials de la Comunitat, compten amb un pressupost inicial de 32 milions d’euros amb l’objectiu de millorar la seua competitivitat i sostenibilitat.

Les ajudes estan destinades als sectors del calçat, ceràmica, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.

Se subvencionaran les inversions realitzades entre l’1 de gener de 2020 i la data de justificació de l’ajuda, el termini màxim de la qual finalitza el 31 d’octubre de 2020.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 27 de febrer de 2020.

Seran subvencionables, entre altres, els costos d’adquisició i millora d’actius materials com ara màquines, aparells, equips i instal·lacions, així com els motles o matriceria, maquinària per a certificació, transformadors, panells solars, equips d’autoconsum o equips de tractament dels residus generats pel procés industrial.
Així mateix, la convocatòria estableix la subvenció dels vehicles i equips de transport interior com a carretons, maquines elevadores o transportadores, o la maquinària i equips relacionats amb el magatzematge, embalatge, preparació i la logística de les matèries primeres, productes intermedis o productes acabats.
De la mateixa manera, s’ajudarà a la compra, implantació i posada en funcionament d’actius immaterials vinculats als processos productius de l’empresa, incloent els destinats a la modelització, simulació i virtualització de processos industrials, els destinats al manteniment preventiu, automatització, i sensorització dels processos industrials, així com les aplicacions de gestió logística interna i externa (*CRM) o les tecnologies de gestió integrada de la informació de l’empresa (*ERP).

S’inclouen ací, en tot cas, les llicències de programari, excloses les que siguen de propòsit general. També es consideraran com a actius immaterials el desenvolupament d’aplicacions a mesura vinculades directament a la producció, així com el pagament de costos per ús de solucions i aplicacions necessàries per a la producció, des de l’1 de gener de 2020 fins a la data de justificació.

També s’admetrà l’adquisició de drets de propietat industrial, com a paleses, llicències o dissenys industrials, obtinguts de fonts externes en condicions de plena competència.

A més seran subvencionables les despeses en registre de marques, patents o dissenys, així com els de renovació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia