La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals ha presentat el nou ‘Mapa de Models de Combustible de la Comunitat Valenciana‘.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat que l’actualització de la cartografia de models combustibles forestals de la Comunitat Valenciana “incorpora les últimes tecnologies i s’ajusta de manera precisa a la vegetació del nostre territori”, durant el transcurs de l’acte de presentació d’aquesta nova eina d’anticipació del comportament del foc davant un incendi forestal.

“Davant la situació de canvi climàtic en la qual ens trobem, la prevenció dels incendis forestals resulta de vital importància, per aquest motiu és imprescindible conéixer la realitat del món rural i forestal, els processos naturals i de manera molt especial les característiques estructurals del propi territori forestal”, ha assenyalat Mollá.

El procés de propagació d’un incendi s’inicia quan el foc s’estén des d’un focus inicial cap a aquells combustibles pròxims que en calfar-se poden cremar. A més, la propagació depén en gran manera de les condicions meteorològiques, vent i temperatura principalment, de la topografia del lloc i de la vegetació present en el territori.

Els models de combustible forestal són estructures de la vegetació tipus a les quals se’ls pressuposen un comportament conegut i parametritzat enfront del foc, ja que permeten predir, entre altres paràmetres, la velocitat de propagació i la longitud de la flama.

Mireia Mollà ha explicat que davant tots aquests factors “es fa necessari anticipar-se i ser capaços de predir el comportament i propagació d’un incendi forestal, i per a això és fonamental el Mapa de Models de Combustibles que hui presentem”.

Els models de combustible vegetal es classifiquen en grups com ara; pastures, matolls, restes d’arbratge, etc. Amb l’objectiu de modernitzar i actualitzar la cartografia dels models que existeixen en la Comunitat Valenciana, la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals va iniciar en 2018 un estudi més exhaustiu aprofitant l’ús de noves tecnologies, recopilant la variabilitat de les estructures de vegetació presents en el nostre territori i augmentant la seua precisió i detall.

Aquest estudi ha donat com a resultat final el nou Mapa de Models de Combustibles de la Comunitat Valenciana, en el qual es representen 18 models diferents de combustible.

A més, s’ha desenvolupat una metodologia que permetrà la seua actualització periòdica, basada en la pròpia evolució de la vegetació natural i a la incorporació de nova informació provinent d’imatges de satèl·lit i de sensors làser.

Durant la jornada s’ha presentat també la nova aplicació ‘Registre d’Incendis*Forestals’ (RFOCS), que permetrà centralitzar en una única eina informàtica tota la informació relativa als incendis forestals que tenen lloc en el territori de la Comunitat, des de la seua detecció fins a l’anàlisi estadística.

L’aplicació, desenvolupada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), inclou detalls com el punt d’inici, els mitjans utilitzats, la superfície afectada i les pèrdues, així com la investigació de les causes de l’incendi que realitzen els agents del Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis Forestals (GOIIF).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia