Aquest dilluns, 3 de febrer, tindrà lloc el Ple Ordinari del mes de febrer a Bétera. Com sempre, se celebrarà en el Saló de Plens del Castell del municipi, a les 18.00 hores.

L’Ordre del dia és el següent:
1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. HISENDA.- Dació de compte d’informe de la Tresorera municipal núm. 10/2020, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al quart trimestre de 2019.
5. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Tresorera municipal núm. 11/2020 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2019.
6. INDÚSTRIA.- Expedient sobre sol·licitud d’ajudes a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons per a l’exercici 2020.
7. MOCIONS presentades per:
1.- Moció del Partit VOX: Moció per a reprovar al PSOE per la seua responsabilitat política en els fets que han sigut objecte de condemna penal per l’Audiència Provincial de Sevilla en el denominat “Cas dels ERE”.
2.- Moció de l’Associació Tecnologia i Ciència de Bétera i uns altres: Moció per a la declaració de l’Estat de l’estat d’emergència climàtica en el terme municipal de Bétera.
8. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia