El passat dia 18 de febrer EUPV de Bétera va presentar una proposta davant l’ALCALDIA de la Corporació de l’Ajuntament de Bétera perquè s’aprove una proposta en defensa del manteniment de les oficines del Registre Civil.

El pròxim dia 30 de Juny de 2020 entrarà en vigor de manera completa la Llei  20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil amb les excepcions indicades en la Disposició Final Dècima. Un dels seus efectes més perniciosos per al servei públic i per a la ciutadania serà el tancament massiu de milers d’oficines actuals del Registre Civil en les mitjanes i xicotetes poblacions.

Aquesta situació comportarà al fet que les veïnes i veïns dels municipis que es vegen afectats per aquesta norma, es veuran despullats de l’atenció directa en aquest servei i estaran obligades a fer gestions per via telemàtica , a pagar pels serveis d’una gestoria o despatxos d’advocats/as, o bé desplaçar-se  a l’oficina del Registre Civil d’una ciutat allunyada del seu domicili, sent òbviament els sectors de la població més vulnerables, com les persones majors, amb pocs recursos o amb dificultats de mobilitat i d’accés a les noves tecnologies, les més perjudicades.

Per això, des d’EUPV entenem que és necessari que des dels poders públics locals es defense:

Un Registre Civil totalment públic, gratuït, que siga atés com l’ha sigut fins al moment i en defecte d’això per personal de la Administració de Justícia.

El manteniment de totes les oficines principals i delegades del Registre Civil existents en l’actualitat en les capçaleres de tots els partits judicials i en tots els Jutjats de pau, instant al Govern que adopte les mesures oportunes  i realitze les modificacions normatives pertinents per a fer efectiva aquesta demanda social.

Des d’EUPV-Bétera, en la proposta que hem presentat davant l’Ajuntament, proposem el següent:

El Ple de l’Ajuntament de Bétera acorda : defensar que el servei de Registre Civil siga totalment públic, gratuït i aquest continue sent atés com s’ha realitzat fins al moment i en defecte d’això ho siga prestat per personal de l’Administració de Justícia
El Ple d’Ajuntament de Bétera acorda , instar al Govern de la Nació al fet que adopte les mesures oportunes i realitze les modificacions pertinents perquè es mantinguen totes les oficines principals i delegades del Registre Civil existents en l’actualitat en les capçaleres de tots els partits judicials i en tots els Jutjats de pau.
Per això des d’EUPV-Bétera, esperem que l’Ajuntament aprove l’esmentada proposta i que la mateixa contribuïsca a erradicar la violència masclista, ja que la mateixa significa una xacra social que  no podem permetre que es continue donant.

 Bétera a  19  de Febrero de 2020, EUPV-Bétera

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia