Betera.com va rebre ahir una nota de premsa d’un grup de veïns del municipi, sota el nom de ‘Associació veïnal de Bétera L’Albereda‘. Aquests informaven que havien realitzat diverses instàncies a alcaldia sol·licitant una reunió per a parlar sobre la possible celebració d’actes taurins de nou  i que no havien rebut cap resposta. Després de realitzar diverses indagacions, rebre la còpia de les instàncies i contrastar la informació, Betera.com ha sigut informat també que Alcaldia ha detectat un error en el circuit d’enviament de notificacions del registre d’entrada i que ja s’està esmenant aquest error i posant en contacte amb tots aquells veïns que han realitzat instància i no han rebut resposta. De fet, ens consta per ambdós parts que alcaldia ja s’ha posat en contacte amb aquesta associació.

A continuació, adjuntem la nota de la ‘Associació veïnal de Bétera L’*Albereda’ amb les instàncies i la resposta immediata i disculpes d’Alcaldia.

Nota de premsa ‘Associació veïnal de Bétera L’Albereda’

Un grup de veïns de Bétera estem en vies de constitució d’una associació amb l’objectiu de defensar els nostres drets.

Davant la recent notícia que es tornaran a celebrar festejos taurins en l’Albereda, amb tots els perjudicis que això suposa als veïns del poble, hem sol·licitat en reiterades ocasions i des de fa mesos una reunió amb l’Alcaldia, sense haver obtingut cap resposta.

Considerem que un equip de govern no hauria de prendre decisions de manera arbitrària, fent cas omís dels perills, perjudicis i preferències dels seus habitants, per la qual cosa exigim que se’ns escolte i es valore el bé comú.

A més, això suposaria una privació dels nostres drets per a beneficiar a un grup de gent que representa una minoria, cedint un espai públic durant diverses setmanes per a celebrar una activitat privada, per la qual cosa estem disposats a emprendre accions legals en defensa dels nostres drets i interessos.

Enllaç a Registre Ajuntament 1 y Enllaç a Registroe Ajuntament 2

Comunicat d’Alcaldia de Bétera

Després de conéixer a través de Betera.com que un grup de veïns havia sol·licitat reunir-se amb l’Alcaldessa i després de no tindre notícies d’aqueixes sol·licituds, des d’Alcaldia demanem disculpes perquè s’ha detectat un error en el circuit d’enviament de notificacions del registre d’entrada.

Volem informar a tots els veïns que des d’Alcaldia s’atenen totes i cadascuna de les peticions de cita que se sol·liciten i que l’Alcaldessa es reuneix amb tots els veïns i veïnes que necessiten d’ella sempre. Per a nosaltres és molt important la proximitat el contacte i la comunicació amb els veïns de Bétera. Per això reiterem les nostres disculpes i informem que ja s’està esmenant aquest error perquè no torne a succeir.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia