La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha acordat, juntament amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el tancament dels centres especialitzats d’atenció a persones majors (CEAM) de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una altra de les mesures que el Consell està adoptant per a minimitzar els contagis per coronavirus, i que també afecta als viatges i activitats dels col·lectius de majors, diversitat funcional i joventut.

La Vicepresidència compta amb 34 CEAM en tota la Comunitat Valenciana, on es desenvolupen accions d’oci dirigides a les persones majors, que majoritàriament no tenen la condició de persones dependents, però que per la seua franja d’edat es troba entre els col·lectius més vulnerables davant el COVID-19.

La conselleria també ha remés a tots els centres residencials, d’atenció diürna i ambulatòria del seu àmbit d’actuació, un protocol consensuat amb el departament de Sanitat Universal, que complementa el que ja es va remetre als centres divendres passat, elaborat pel Ministeri del ram, donant les primeres instruccions d’actuació.

El protocol, a més de repassar les mesures de prevenció i control de la infecció, estableix la restricció de les visites als centres residencials, limitant-les a les estrictament necessàries, i que hauran de ser comunicades a les direccions dels mateixos perquè en prengueu coneixement.

La conselleria, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, també ha comunicat la suspensió de totes les estades del programa Termalisme Valencià de la Comunitat Valenciana durant un mes, quedant a l’espera de l’evolució de la situació. Aquesta cancel·lació també serà aplicable a les estades vacacionals programades per a les persones majors.

Així mateix, aquesta suspensió afecta als viatges programats per al col·lectiu de diversitat funcional, tant els subvencionats a través de la Direcció General de Diversitat Funcional, com de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS).

Suspensió de les activitats de l’IVAJ

Les activitats programades per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) també queden suspeses, la qual cosa afecta dos campus de voluntariat programats per a aquesta primavera; el programa Jove Oportunitat, dirigit a xics i xiques que han abandonat els estudis; i les activitats subvencionades i desenvolupades a través d’escoles d’animació o associacions.

Al seu torn, s’ajorna la Senda del Poeta, que commemora la mort del poeta Miguel Hernández, i que es traslladarà a octubre, i se suspenen les tres Trobades de Teatre Jove, que s’anaven a celebrar a Alacant, València i Castelló; així com la participació de l’IVAJ en el festival de còmic de Sagunt.

Quant als albergs de l’IVAJ, es cancel·len les reserves durant un mes, igual que succeeix amb els cursos de formació que imparteix el Institut.

Més informació sobre les classes docents

Tal com vam informar ahir, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va comunicar que se suspén “tota l’activitat docent, tant en educació primària, secundària i formació professional com també en l’ensenyament universitari” en la Comunitat Valenciana a partir del dilluns,16 de març. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha determinat, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus, la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

Puig va afirmar que amb aquesta decisió es pretén “fer el màxim esforç possible per a posar fi a aquesta situació tan complicada”.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat que la suspensió temporal de l’activitat acadèmica “no ha sigut una decisió fàcil, però l’evolució dels esdeveniments ha fet totalment necessari adoptar una mesura d’aquestes dimensions”.

Així mateix, ha assenyalat el “permanent contacte” de la Conselleria amb els titulars d’Educació d’altres comunitats autònomes més afectades, com Madrid i el País Basc, i amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, amb la finalitat de “estar plenament coordinats” i “prendre les accions amb cohesió i coherència en el conjunt de l’Estat”.

Davant aquesta situació i a fi de mantindre un acompanyament educatiu a l’alumnat el més normalitzat possible mentre es mantinga aquesta suspensió temporal de l’activitat educativa presencial, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha dictat unes instruccions que hauran de seguir tots els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

La suspensió de l’activitat educativa presencial serà aplicable a partir del dilluns 16 de març, i es mantindrà mentre estiga en vigor aquesta suspensió de les activitats docents fins a una altra ordre.

El personal docent, no docent, d’administració i serveis així com qualsevol altre que presta serveis en els centres educatius públics i concertats assistirà, amb caràcter general, als centres educatius.

A més, la direcció del centre podrà promoure els sistemes de treball a distància o semipresencial quan aquests garantisquen la continuïtat i seguiment de les activitats educatives previstes en aquesta resolució.

La direcció dels centres, amb la col·laboració del conjunt del professorat, coordinarà la planificació de la programació lectiva durant el període de no assistència en el centre i establirà, si fa falta, el calendari de les reunions necessàries per a garantir la coherència de la resposta educativa donada pel centre en relació als diferents nivells i ensenyaments oferits.

Per part seua, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha confirmat que se suspén també l’activitat docent en les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana i Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics, una decisió que “s’ha pres, igual que en els centres educatius, per a previndre aqueix possible contagi i contindre la situació”.

En aquest sentit, Pascual ha indicat que ha mantingut contacte “contínuament amb els rectors de les universitats” i ha indicat que els centres universitaris “facilitaran els mitjans necessaris perquè la docència puga continuar impartint-se de manera virtual, sense que siga necessària la presència física dels alumnes per a previndre aqueix contacte als campus”.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha actualitzat les dades dels pacients en la Comunitat i ha informat que el telèfon d’informació 900 300 555 ha rebut ja més de 11.100 crides.

Com a novetat s’ha habilitat un autotest en la pàgina web de la Conselleria perquè totes les persones que tinguen dubtes comproven si presenten simptomatologia compatible amb el virus i s’informen dels passos a seguir.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia