La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, ha dictat una sèrie de mesures preventives per a la xarxa d’oficines PROP.

Es recomana a la ciutadania, en la mesura que siga possible, dirigir-se a través de canals d’atenció no presencials: la Guia PROP electrònica (consultar ací), així com al servei 012 en els seus vessants de veu i de xat de text. Per a la presentació de documents en les oficines de registre es recomana orientar a la ciutadania a l’ús de la seua presentació electrònica (consultar ací).

Com a mesures de prevenció per a evitar la concentració de persones en les oficines, la Direcció General d’Atenció a la Ciutadania insta que el servei es preste, exclusivament, mitjançant el sistema de cita prèvia, sempre que siga possible. A més, les pantalla del gestor d’espera només podran ser utilitzades pel personal de l’oficina.

Respecte a l’aforament del centre, donada la diversitat de les oficines, es deixa a criteri del director o directora de l’oficina limitar el mateix si fora necessari, per a evitar la concentració en les zones d’espera.

Aquestes mesures també inclouen recomanacions per al personal d’atenció a la ciutadania en les pròpies oficines, com ara comunicar al personal coordinador d’aquestes si es presenten símptomes de febre, tos o insuficiència respiratòria, i no es pot acudir a treballar, o si es detecta un cas de coronavirus en la plantilla.

El personal podrà utilitzar també el telèfon disposat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (telèfon 900300555).

Respecte a les indicacions sobre neteja i higiene, en la mesura que siga possible, s’adequaran els llocs d’atenció directa a la ciutadania a fi de mantindre una mínima distància de seguretat, segons recomanació de les autoritats sanitàries i del Institut *Valencià de *Seguritat i *Salut en el *Treball (*INVASSAT). Per a aquest efecte, s’arbitrarà una senyalització de la zona de distància amb un adhesiu o un altre element.

A més, s’incrementaran les tasques de neteja i desinfecció dels llocs de treball, de manera que s’incidisca, de manera més freqüent, en taules de treball i d’atenció al públic, pantalles i teclats d’ordinadors, passamans de baranes, filtres d’aire condicionat, etc. Així mateix, s’evitarà, en la mesura que siga possible, la utilització dels ascensors.

Declaració d’emergència per la compra de materials sanitaris

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència mitjançant la qual la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va realitzar la compra de materials sanitaris i serveis per a garantir el proveïment enfront de la malaltia *COVID-19.

El 27 de febrer de 2020, la conselleria va adquirir material sanitari imprescindible per a afrontar aquesta emergència. La compra comprén màscares tipus FFP2, FFP3 i quirúrgiques; reactius necessaris per a realitzar les proves del *COVID-19; solució *hidroalcohólica per a asèpsia de mans per fricció. A més, es va realitzar un vídeo informatiu per a la població. El pressupost estimat és de més d’un milió d’euros.

Els principals beneficiaris d’aquesta decisió són els centres sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com els centres de l’àmbit de la sanitat pública valenciana que hagen subscrit un conveni d’adhesió amb la central de compres de la conselleria. A més, també es veuran beneficiats tant els pacients com els professionals sanitaris.

Aquesta compra s’ha realitzat en el marc de la crisi de salut pública del *coronavirus originada després dels casos declarats per les autoritats xineses el 31 de desembre.

Els *coronavirus són virus que es transmeten principalment per via respiratòria en gotes de més de 5 micres i pel contacte directe amb secrecions respiratòries.

Per aquest motiu, els centres hospitalaris requereixen d’un major aprovisionament per a poder procedir contra els riscos relacionats amb l’exposició als agents biològics.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia