La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha habilitat el telèfon 900 35 31 35 per a resoldre tots aquells dubtes d’índole laboral o empresarial que els sorgisca a empreses, comerços i persones autònomes de la Comunitat Valenciana.

“Estem en un moment delicat, d’incertesa on el motor d’aquesta economia que són les empreses, autònoms i comerciants necessiten respostes i molta informació”, ha assenyalat el Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

El telèfon 900 35 31 35 habilitat per la Conselleria d’Economia Sostenible estarà operatiu les 24 hores del dia, on els operadors tractaran de resoldre el major nombre de dubtes possibles.

En cas que la resposta no poguera ser immediata, per les particularitats o especificitats de la pregunta, l’interessat pot deixar el seu correu electrònic i s’enviarà la resposta com més prompte millor. Climent ha fet una crida a la “calma i a la serenitat”.

L’IVACE suspén tots els procediment administratius

Al seu torn, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, ha suspés tots els procediments administratius del *Ivace.

Així doncs, queda en suspens la contractació administrativa, la presentació de sol·licituds d’ajuda, el venciment de terminis d’esmena i de devolució de préstecs, el còmput per a la presentació de recursos administratius i qualsevol altre procediment administratiu.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el Reial decret (30 de març de 2020) o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran així mateix suspesos durant el termini referit.

Les oficines de l’Ivace funcionaran en aquest període de manera telemàtica, sense serveis presencials.

Tancada la xarxa d’Oficines d’ocupació per a l’atenció presencial

D’altra banda, la xarxa d’oficines d’ocupació romandrà tancada des d’aquest dilluns per a l’atenció presencial al públic, mantenint el seu funcionament intern per a garantir la inscripció i renovació de la demanda d’ocupació i la tramitació de les prestacions per desocupació en la Comunitat Valenciana, per acord de la direcció dels serveis públics d’ocupació autonòmica (Labora) i estatal (Sepe).

Amb aquesta mesura, de caràcter extraordinari, es pretén atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries per motius de salut pública i evitar els desplaçaments de la ciutadania i el contacte presencial.

El compromís del Sistema Nacional d’Ocupació, que integra als serveis autonòmics i estatals, és assegurar que les persones desocupades actuals continuen percebent la seua prestació i que els qui, per impacte de l’actual crisi, perden la seua ocupació puguen veure reconeguda la seua prestació en el menor temps possible.

A aquest efecte, s’ha acordat la simplificació dels procediments administratius i el reforçament de l’atenció telefònica i telemàtica a les persones usuàries, per al que s’han habilitat les corresponents línies de contacte en cada oficina d’ocupació.

Mentrestant es prolongue la situació extraordinària generada per l’actual estat d’alarma, els serveis públics d’ocupació procediran a renovar d’ofici totes les demandes d’ocupació a la data del seu venciment, a fi de facilitar el posterior reconeixement de la prestació per desocupació que corresponga.

Conscients que l’atenció als treballadors i treballadores desocupades constitueix un servei essencial, des de la direcció del Sepe i Labora s’ha reiterat l’agraïment a l’esforç del personal del servei públic i la crida a la col·laboració a les persones usuàries per a l’adequat desenvolupament d’aquests objectius.

Tancades les oficines del PROP

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha suspés també l’atenció presencial de les oficines PROP de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat tanca les oficines al públic, però manté el servei que ofereix a la ciutadania a través dels canals d’atenció no presencials en el telèfon 012, en les modalitats de veu i de xat de text, i en la Guia PROP electrònica (consultar ací) .

Per a la realització de tràmits i el registre de documents, es podran presentar per mitjans telemàtics mitjançant la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací).

Es recorda que l’aplicació de la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19 implica la suspensió de terminis per a la tramitació dels procediments administratius.

Garantides les funcions de tramitació de la dependència i la Renda Valenciana d’Inclusió

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives garantirà la continuïtat i correcta prestació dels serveis públics desenvolupats per la Conselleria en el marc d’excepcionalitat desencadene per l’evolució del coronavirus, especialment en les tramitacions dels expedients de les ajudes de la dependència i autonomia personal i de la Renda Valenciana d’Inclusió.Així s’ha establit en una resolució de la Sotssecretaria de la Conselleria on s’especifiquen les labors que han de ser presencials i que afecten el personal que realitza funcions relacionades amb el pagament de la prestació de dependència, de la Renda Valenciana d’Inclusió i altres prestacions socials.

D’igual manera, es considera personal amb funcions de caràcter essencial i per tant amb presència en el lloc de treball habitual als professionals del servei de protecció de la infància i l’adolescència, el de suport a la Secretaria del Consell, gestió de personal i nòmines i gestió de compres i pagaments relacionats amb el manteniment i aprovisionament de centres.

D’altra banda, els registres i serveis d’atenció al públic es faran únicament de manera telefònica o telemàtica, quedant suspesa l’atenció presencial fins a una altra ordre.

Igualment i amb l’objectiu de garantir la protecció de la salut del personal empleat públic i el seu dret a la conciliació familiar es podran establir torns de treball que permeten la continuïtat de la prestació d’aquests serveis.

Amb caràcter general, tot el personal disponible romandrà treballant atenent les seues obligacions, quedant la resta del personal en règim de prestació no presencial que podrà desenvolupar les seues funcions i tasques des dels seus respectius domicilis, romanent localitzable a través del telèfon o correu electrònic.

En tot cas i com més prompte millor hauran de reincorporar-se als seus llocs de treball presencials si així són requerits per necessitats del servei.

El personal que tinga al seu càrrec menors o majors dependents i es veja afectat pel tancament de centres educatius o de gent gran, així com el personal que per les seues condicions de salut puga ser considerat especialment vulnerable, haurà de comunicar aqueixa circumstància al Servei de Personal, acompanyat d’una declaració responsable a l’efecte de que se’ls puguen aplicar les mesures previstes en la resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública del 14 de març de 2020.

Les mesures acordades tenen caràcter transitori i es podran modificar en funció dels diferents escenaris que es vagen marcant per les diferents autoritats competents.

Els centres Dona 24 Hores mantenen l’atenció via telefònica i només presencial en els casos urgents

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha dictat una instrucció perquè els Centres Dona 24 Hora (CM24H) puga destral prestant el servei durant l’estat d’Alarma, mitjançant l’atenció telefònica. Només en els casos més urgents es realitzarà una atenció de manera presencial, complint amb la normes de seguretat i prevenció determinades per les autoritats sanitàries.

Sobre la base de la resolució de 13 de març de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es va acordar la suspensió durant un mes de l’activitat, serveis i programes dels Centres Dona 24 Hores, tant diürns com ambulatoris, com a mesura preventiva davant el COVID-19 i en compliment de les instruccions dictades per la Conselleria de Sanitat divendres passat, 13 de març.

S’exceptua de l’aplicació d’aquesta mesura a la Xarxa de Centres d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere, amb la finalitat de poder prestar els serveis indispensables per a l’atenció a les dones víctimes de violència masclista així com als seus fills i filles, encara que aquest servei es prestarà prioritàriament de manera telefònica.

Només en casos urgents i imprescindibles s’atendrà de manera presencial, sempre complint amb les normes higièniques, de distància de seguretat i protecció determinades per les autoritats sanitàries.

En els casos en què la situació així ho requerisca, o que la circumstància del confinament domiciliari decretat pel COVID-19 puga suposar un perill major per a les dones víctimes de la violència de gènere i els seus fills que viuen amb el seu agressor, es derivaran els casos immediatament als centres d’emergència o centres de recuperació integral, independentment que existisca o no denúncia prèvia.

Els telèfons d’assistència a la disposició de les dones que ho necessiten així com de la ciutadania en general són el 016 i el 900580888.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia