La Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, entitat dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha ordenat la suspensió de la caça i de la pesca continental recreativa.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, no contempla l’activitat cinegètica ni la pesca entre els supòsits permesos per a la lliure circulació de persones; fet que motiva la decisió de la Conselleria dins dels marcs d’interpretació de la norma.

La nota informativa emesa per Medi Natural i Avaluació Ambiental, motivada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, assenyala que el desplaçament per al desenvolupament d’aquestes activitats durant l’Estat d’Alarma “no queda justificat com a causa de força major o situació de necessitat”.

La suspensió s’estén a tots els concursos i competicions de pesca, que comporten concentracions de persones, i a qualsevol acció de caça recollida en la Llei 13/2004, de 27 de desembre.

També inclou a la caça per raons de control, gestió, científiques o educatives. En aquest sentit, la nota especifica la prohibició de l’activitat de control d’espècies cinegètiques que es desenvolupa en època primaveral.

La suspensió estarà vigent durant l’Estat d’Alarma (28 de març). A partir d’aquesta data, i en cas de prorrogar-se el període d’alarma, s’efectuarà una nova valoració de les mesures adoptades.

Prohibició de cremes controlades

D’altra banda, cal recordar que, a causa de la situació excepcional en la qual ens trobem per l’avanç del coronavirus i amb coherència amb les mesures preventives recomanades, no es poden fer cremes agrícoles ni activitats lúdiques a l’entorn rural i forestal.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia