Els editors de Mitjans de comunicació proposen un Pla de Xoc d’Ajudes que l’Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana farà arribar per registre d’entrada a tots els grups de les Corts Valencianes, Generalitat i principals ajuntaments.

I és que la crisi del coronavirus està colpejant a les empreses editores de mitjans de comunicació i publicacions periòdiques d’una manera encara molt més letal i ràpida que la crisi econòmica global de fa una dècada, de la qual moltes d’elles encara no s’havien recuperat.

L’Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana representa a 30 editors de mitjans de comunicació online que té en el mercat prop de 40 capçaleres informatives, i centenars de llocs de treball. En aquests dies s’estan bolcant a oferir una informació veraç i responsable, un esforç informatiu enmig d’una caiguda massiva d’ingressos publicitaris.

Mentre els seus productes i serveis d’informació i d’entreteniment són més demandats que mai pels ciutadans, especialment els online, els seus ingressos es desplomen.

Els de vendes d’exemplars pel confinament de la població. Els de publicitat per la falta sobtada de mercat de molts dels principals anunciants. Els d’esdeveniments i relacions públiques, íntegrament, pel confinament de la població. El sector, molt atomitzat, i amb moltíssimes pimes que tenen una tresoreria molt frèvola i greus dificultats de finançament fins i tot quan el mercat funciona amb normalitat, pot patir tal devastació que es convertisca en un problema encara major, de salut democràtica del conjunt de l’Estat.

Segons indica l’Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, “sense uns mitjans de comunicació social diversos i plurals, el conjunt de la societat espanyola serà molt més pobra si algun desapareix per aquesta crisi. El cessament d’activitats imposat pel Real-Decret per a la imposició de l’Estat d’alarma a Espanya per a fer front al COVID-19 està fent tals estralls entre els editors de publicacions periòdiques que és urgent la posada en marxa d’un Pla de Xoc d’Ajudes a la Premsa, amb mesures immediates, a curt i a mitjà termini que garantisca la continuïtat d’un servei públic essencial, en un context en el qual la informació és clau per a combatre la crisi tant sanitària com econòmica i social provocades per la pandèmia”.

Les cinc associacions signants d’aquesta proposta –Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEP), Associació de Revistes d’Informació (ARI), Associació de Premsa Professional i Continguts Multimèdia (Coneqtia) i Associació de Revistes Culturals d’Espanya (ARCE) – representen a més de 260 grups editorials, amb més de 1.500 capçaleres informatives i una audiència superior a 60 milions d’usuaris.

Els associats d’aquestes associacions consideren que l’impacte de la crisi en el seu compte de resultats enguany estarà a l’entorn de fins a 250 milions d’euros amb la caiguda en les vendes per difusió, publicitat (paper i digital), esdeveniments i producció de continguts i altres serveis.

Entre les mesures urgents del pla es troben les següents:

 • Suspensió de la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms de la cadena d’edició i comercialització de les publicacions periòdiques en tant duren les mesures restrictives derivades de la situació d’emergència sanitària.
 • Facilitat i rapidesa per a abordar Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (*ERTE) en tant duren les mesures restrictives.
 • Execució urgent dels pagaments deguts per les Administracions Públiques a editors, distribuïdors o quiosquers, per devolució d’impostos, campanyes publicitàries o per qualsevol altre concepte.
  Obertura d’una línia de crèdit específica amb ICO o CESCE, estimada en uns 50 milions d’euros, sense interessos i amb dos anys de manca, per a quiosquers, distribuïdors i xicotetes i mitjanes editorials com a fórmula per a poder afrontar el futur en un context de profunda crisi econòmica.
 • Publicitat i comunicació institucional, en TOTES les publicacions periòdiques en paper i digital a preu de mercat. El Govern instarà als governs autonòmics i locals que elaboren plans semblants en els seus respectius àmbits, i regits pels mateixos principis. Aquestes campanyes han d’arribar a TOTS els editors i es poden planificar des de cada associació.
 • Enviaments gratuïts de subscripcions amb Correus mentre duren les mesures restrictives que afecten la distribució.
 • Ajornament dels pagaments pendents a la Societat Estatal Correus i Telègrafs durant el període de sis mesos prorrogable.
 • Creació d’un portal únic d’informació, amb enllaç en tots els mitjans, sobre les actuacions de l’Administració per a combatre el *COVID-19 i les mesures per a la recuperació de l’activitat, que incloga: o Assignació d’ajudes per a la creació d’espais informatius en els mitjans col·laboradors o Publicitat institucional del seu llançament o Difusió i accés als continguts proporcionats pels mitjans col·laboradors
 • Contractació de campanyes de publicitat i comunicació institucional per a esdeveniments promoguts pel Govern i els seus organismes dependents.
 • Pla Nacional de Foment de la Lectura de Premsa Impresa i Digital.
 • Ajudes per a la capacitació dels professionals en noves eines i per al desenvolupament de nous perfils professionals en les redaccions.
 • Desenvolupament de programes formatius a col·lectius d’interés en la creació d’una opinió pública formada (col·legis, instituts i universitats; empreses, fundacions…) com a part de les iniciatives per a combatre la desinformació.
 • Digitalització dels punts de venda.
 • Ajudes al desenvolupament d’un teixit editorial local, de mitjans locals, i a la contractació de corresponsals i a l’expansió dels mitjans generals a l’Espanya buidada.
 • Creació d’un Institut per a la Innovació Periodística amb la participació de les associacions sectorials, la Universitat, les organitzacions d’usuaris i la indústria associada (telecomunicacions, informàtica…) amb càrrec a les ajudes estatals i dedicat a projectes d’investigació en l’àmbit de la premsa.
 • Elaboració d’un llibre blanc del sector de mitjans per a la definició d’un marc de qualitat informativa i de polítiques industrials per a assegurar el futur de la indústria.

Tot el document complet el podreu trobar en el següent enllaç: NdP AMDComVal 25-3-20.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia