La nostra veïna Pepi Cruz, és una apassionada de l’educació emocional. Després de l’aïllament que hem de portar, ha cregut que és una bona oportunitat per a acostar l’Educació Emocional als nostres veïns.
Per això, està confeccionant documents i pautes sobre aquest tema, “sempre d’una manera clara i senzilla”, ens indica.
A continuació, adjuntem el primer document que ens ha enviat:

1er. document sobre l’educació emocional de Pepi Cruz

Les persones amb alta intel·ligència emocional són capaces de reconéixer el que senten, expressar-ho a  els altres  i entendre el que sent l’altre, tot això des del respecte, l’ètica i l’empatia.

El que sentim a través dels sentits són emocions i aquestes són les responsables de l’èxit personal, així com de la felicitat de les persones.

Tindre una bona consciència del que sents, és a dir, tindre intel·ligència emocional, ens ajudara a resoldre situacions que se’ns presenten diàriament i al llarg de la nostra vida.  Amb aquest coneixement podrem arribar al benestar personal.

Per a enfortir aquest aprenentatge emocional treballarem el següent :

Conciència Emocional

Concentrarem en 5 les emocions, encara que segons l’autor que consultem pot variar.

 • Ira: apareix quan creiem que ens trobem abans una amenaça física o psicològica.
 • Por: davant una circumstància perillosa ens manté alerta per a la fugida o  la lluita.
 • Sorpresa: sorgeix davant algun esdeveniment que no ens esperàvem, ens provoca una immobilitat breu que ens ajuda a visualitzar i sentir més atentament.
 • Felicitat: ens aporta la capacitat de reprimir el negatiu, apartant les preocupacions i focalitzant la positivitat.
 • Tristesa: ens ajuda a acceptar una perduda irreparable, ens redueix l’energia i l’entusiasme.

Identificar les emocions és una capacitat que consisteix a desenvolupar unes tècniques que tracten de reconéixer amb precisió com ens sentim nosaltres mateixos i com se senten els altres davant diverses situacions.

Per a tractar de reconéixer-les us facilitaré uns exercicis molt senzills que podeu practicar des de casa.

Exercici1
 • Targetes emocionals: preguntes sobre situacions o imatges
 1. Es confeccionen targetes de paper o cartó amb les emocions ( una amb la Ira, una altra, por,etc..) es reparteixen les 5 diferents a cada jugador.
 2. A continuació, s’expliquen situacions o es veuen imatges.
 3. Cada jugador ha de traure la targeta que en aqueix moment s’ajuste més al que sent.
 4. Comentar i comprovar amb les definicions anteriorment exposades.

Tota crítica constructiva és bona, deixa’t aconsellar i al seu torn, aconsella des del respecte, amabilitat i compressió.

Exercici 2
 • Escoltar música per a reconéixer l’emoció en l’altre.
 1. Amb ajuda d’un reproductor de música i uns cascos, d’un en un, anirem escoltant diferents cançons que, prèviament, haurem seleccionat.
 2. El jugador actiu estarà en un extrem de la sala i amb uns cascos posats ,només ell podrà escoltar una melodia, mentre l’escolta i mitjançant la seua expressió, la resta de jugadors hauran de  intentar reconéixer que emoció està sentint. Us podeu ajudar de les targetes de l’exercici anterior.
 3. Comentar i reflexionar sobre cada situació. Tots els jugadors han de passar per l’escolta.

Espere que amb aquests dos exercicis hàgeu pogut practicar la consciència emocional, és important saber reconéixer el que ens passa, expressar-ho com també saber i reconéixer-ho en els altres.

Recorda que tot és qüestió de pràctica.

Autora: Pepi Cruz
Bibliografia
Peter Salovey (psicología social)
 John Mayer (psicólogo de la personalidad )
Daniel Coleman  ( periodista y guru de Inteligencia Emocional)
Rafael Bisquerra ( Catedrático Orientación Psicopedagógica, Pedagogo y Psicólogo)
Lucrecia Pérsico Lamas ( publicados   varios libros de educación emocional).
Imprimir article
Comenta aquesta notícia