La Unitat Científica d’Innovació Empresarial Ars Innovatio, finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació i integrada en la Universitat d’Alacant, treballa en el disseny i desenvolupament d’una màscara respiratòria activa. Aquesta està equipada amb un sistema autònom per a ionització antisèptica dels productes de la respiració. El projecte, batejat com Ozonoware, pretén combatre el virus causant de la malaltia COVID-19 mitjançant la desinfecció per ionització controlada de l’aire.

Ars Innovatio està, a més, col·laborant de manera activa amb científics del grup de Fitopatologies, que pertany a aquesta mateixa institució acadèmica, amb la finalitat de buscar sinergies amb una altra línia d’investigació que avalua l’ús del “quitosano” com a teràpia experimental antivírica.

Aquest antimicrobià d’origen natural i innocu per a l’ésser humà ja s’ha utilitzat amb èxit amb virus patògens humans similars al causant del COVID-19 i ara s’estudiarà, a més, la seua aplicació combinada amb l’ozó per a desinfectar espais amb alta exposició al virus.

A través d’aquest nou tipus de màscara, es pretén desinfectar l’aire exhalat del pacient mitjançant una concentració d’ozó letal per als patògens i innòcua per a l’usuari, indiquen des d’Ars Innovatio. Per aquest motiu, aquest nou equip de protecció integrarà una versió reduïda d’un generador d’arc voltaic alimentat amb una pila, així com l’electrònica bàsica de regulació, amb la finalitat de generar la concentració adequada d’aquest gas iònic d’intens poder oxidant, capaç de descompondre les molècules de la membrana vírica.

De la mateixa manera, s’abordarà una ambiciosa estratègia per a, mitjançant la utilització de l’ozó i el “quitosano”, minimitzar la càrrega viral en espais exposats a aquest patogen.

Respecte a l’ús del “quitosano” com a tractament antiviral experimental es duran a terme bioassajos amb cultius cel·lulars, en una primera fase, així com assajos clínics per a comprovar la seua eficàcia real enfront del coronavirus.

Les dues tècniques contribuiran a augmentar l’eficiència de l’estratègia d’aïllament i confinament de la població a través del control de la via de transmissió aèria i el tractament experimental antivíric.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia