La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha obert la convocatòria de cos superior tècnic de l’Administració de medi ambient. Concretament, ha convocat 13 places.

El procediment de selecció és el de concurs oposició. En aquest sentit, constarà d’una fase d’oposició, amb caràcter eliminatori, i d’una segona fase de concurs obligatori.

Els detalls sobre els terminis de presentació i altres en relació amb el procés es poden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 30 de març en el següent enllaç: sol·licitud.

Amb aquesta convocatòria, la Conselleria amplia el seu personal superior tècnic de medi ambient per tal d’avançar en l’agilitat i resposta de l’Administració autonòmica.

La fase d’oposició, que comptarà fins a un màxim de 60 punts, constarà de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori, mentre que en la de concurs, amb una qualificació de fins a 40 punts, es tindran en compte els mèrits al·legats amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.

El temari de la part general està format per 25 temes relacionats amb legislació europea, espanyola i autonòmica. D’altra banda, la part específica la formen 45 temes relacionats amb nombrosos aspectes del medi ambient.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia