La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat un protocol d’actuació que permet la baixa voluntària de persones majors en situació de dependència i persones amb diversitat funcional que desitgen deixar els centres residencials o habitatges tutelars. Una mesura que es farà factible sempre que es garantisca el seu benestar.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de la Conselleria d’Igualtat, consensuat amb la Conselleria de Sanitat, és facilitar el treball dels centres i donar tranquil·litat a les famílies, garantint en tot moment la seguretat, la salut pública, el benestar de la persona i la no vulneració de drets.

El protocol té en compte diverses situacions; que la sol·licitud afecte una persona amb plena capacitat d’obrar o que no, i que se sol·licite en un centre lliure de contagis de coronavirus o que no.

D’aquesta manera, la sol·licitud de baixa la pot realitzar la persona resident si té plena capacitat d’obrar i suficient judici per a *autodeterminarse, familiars o tutors legals, i el trasllat podrà ser al propi habitatge del resident, a la del familiar que el sol·licita o a la residència d’un altre membre de la família.

En tot cas, la persona de la família que vaja a ser la cuidadora haurà de comprometre’s de manera fefaent a cura de la persona major dependent o amb diversitat funcional i signar una declaració responsable sobre la idoneïtat de l’habitatge a la qual se li vaja a traslladar.

Així mateix, s’estableix que la direcció del centre proporcionarà a la persona resident elements de protecció per a la seua eixida del centre, assegurant-se que la persona familiar que haja signat el compromís de cures rep i es fa càrrec de la persona major dependent o amb diversitat funcional.

La direcció del centre s’encarregarà també de proporcionar un certificat perquè es puga justificar durant l’estat d’alarma el trasllat de la persona resident del centre al seu habitatge propi o habitatge de la persona familiar cuidadora.

Prestacions reconegudes

Respecte a les prestacions reconegudes, la persona resident que tinga un grau de dependència i/o dret a la prestació professional residencial podrà triar la suspensió temporal de la prestació del servei residencial, i en aquest cas mantindrà el dret a ocupar i retornar a aqueixa mateixa plaça residencial una vegada finalitzat l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de COVID-19, havent de complir amb les obligacions administratives i d’abonament de taxes corresponents.

Si la persona té reconeguda una prestació vinculada al servei o una prestació vinculada al servei de garantia se li continuarà abonant sempre que satisfaça efectivament el pagament al centre.

Si, per contra, tria la baixa de la prestació del servei residencial s’entendrà que existeix una renúncia a la prestació determinada en el *PIA o resolució reconeguda en el seu moment. En aquest cas i una vegada finalitzat l’estat d’alarma, podrà tornar a sol·licitar el recurs per a l’atenció a persones en situació de dependència que considere, sense que el grau de dependència reconegut prèviament es veja afectat per aquesta decisió.

Aquest protocol s’aplicarà en les residències o habitatges tutelats que no tinguen persones que han donat positiu en la prova de COVID-19 o tinguen símptomes compatibles amb el *coronavirus entre els seus residents o professionals. En el cas de centres que sí que tinguen persones contagiades o amb símptomes compatibles s’aplicarà el mateix protocol llevat que hauran de recaptar-se les autoritzacions establides per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Places per a centres de dia per a la infància i adolescència més vulnerable

D’altra banda, el mateix departament ha resolt l’acció concertada de 730 places en centres de dia per a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc gestionats per entitats d’iniciativa social.

Tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOG), la Conselleria destinarà durant el present exercici la quantitat de 5,7 milions d’euros per al manteniment d’aquestes places.

Cal recordar que el concert social impulsat per Igualtat i aplicat ja en el sector de persones majors i persones amb diversitat funcional, substitueix les fórmules de subvenció i contractes que s’utilitzaven fins ara, atesa una reivindicació històrica del sector de la infància i l’adolescència i que permet donar una major estabilitat tant en la prestació del servei com en la relació entre Administració i entitats.

Els centres de dia per a persones menors d’edat s’encarregaran de desenvolupar actuacions dirigides a l’atenció integral, holística i comunitària de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Entre les seues funcions, destaca la intervenció en el nucli familiar i relacional de la persona atesa, amb la finalitat de preservar a les persones en el seu entorn social, afavorint les relacions i funcionament de la unitat de convivència.

Així mateix, es desenvoluparan programes i actuacions dirigides a afavorir la inclusió social i el desenvolupament personal tenint en compte com a eix rellevant l’autonomia personal.

Un altre dels objectius d’aquest concert és el desenvolupament de tasques de prevenció per a evitar situacions de risc i el desemparament de les persones ateses, juntament amb la promoció dels drets de la infància i l’adolescència, la participació i l’exercici actiu dels seus drets de ciutadania, de manera que s’aconseguisca el desenvolupament integral i comunitari de la infància i l’adolescència.

Els centres concertats també treballaran per la protecció, ateses les persones menors d’edat que necessiten una atenció especialitzada al mig obert per trobar-se en una situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció en els termes establits en la legislació vigent.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia