La Conselleria d’Educació ha desenvolupat el pla d’assistència digital al professorat ‘Al teu costat‘. A través de la xarxa de 19 centres de formació, innovació i recursos educatius (Cefire), s’ofereix ajuda en línia als equips directius i docents dels centres sostinguts amb fons públics dels diferents nivells educatius per a organitzar l’atenció educativa a distància a l’alumnat.

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, assegura que “es tracta de cursos a distància que disposen de 4.000 places i que reforcen la formació en TIC del nostre professorat”, i ha afegit: “Estem comprovant la capacitat extraordinària del professorat valencià a l’hora de donar resposta a la situació actual i aquesta mesura reforça l’acompanyament als i les docents en la formació a distància del nostre alumnat mitjançant el pla MULAN”.

“Hem hagut de passar de l’ensenyament presencial a la formació telemàtica del nostre alumnat en molt poc de temps i això ha fet necessari el desenvolupament d’estratègies noves, que generen una font d’autoaprenentatge significativa i real, de la qual volem formar part fent costat al professorat”, subratlla el secretari autonòmic, Miguel Soler.

Amb aquest objectiu, naix el pla ‘Al teu costat’ d’assistència digital al professorat, en el qual mitjançant cinc accions clau els Cefire ofereixen ajuda telemàtica al personal docent per a continuar organitzant l’atenció educativa a distància amb recursos, idees per connectar amb l’alumnat i donar suport a les famílies o, simplement, per compartir les experiències didàctiques que han posat en marxa.

Tota la informació del pla es centralitza en aquest enllaç: consultar ací

La primera clau d”Al teu costat‘ és una acció extraordinària de formació digital ‘online’ pel professorat amb més de 4.000 places que es desenvoluparà durant els mesos d’abril, maig i juny.

La majoria d’aquestes places seran de formació en eines digitals, però també s’oferiran cursos de formació digital aplicada a l’àmbit científic, tecnològic i matemàtic (CETEM), l’humanístic i social, el del plurilingüisme, l’artisticoexpressiu, el de l’educació inclusiva, així com en etapes com la Formació Professional i l’Educació Infantil.

El segon pilar del pla ‘Al teu costat‘ és la creació en el web dels 11 Cefire territorials i dels 8 d’àmbits específics d’un apartat amb recursos educatius i didàctics d’autoformació, en què es concentrarà tota la seua oferta de materials i recursos digitals específics per a cada etapa o àrea de l’ensenyament.

Junts amb WebEx‘ és la tercera clau d’aquest programa d’assistència al professorat. En aquest cas, es tracta de donar suport als equips directius i docents a través de WebEx, la plataforma de videoconferències que ha desenvolupat l’empresa Cisco en col·laboració amb Telefónica i que ja es va utilitzar per a fer classes en línia en directe dins del pla ‘MULAN’ de formació a distància de l’alumnat que ha posat en marxa Educació de la Generalitat.

A través del portal WebEx, les assessories de referència dels 11 Cefire territorials es reuniran per videoconferència amb els coordinadors de formació dels centres que tenen assignats per a abordar com flexibilitzar la durada del Pla anual de formació (PAF) o desenvolupar de manera no presencial les accions que queden pendents, així com fer píndoles formatives i intercanviar idees.

Paral·lelament, també a través de WebEx, els 8 Cefire específics llançaran videoconferències monogràfiques d’una hora de durada en les quals també es poden obrir debats i tertúlies.

Al teu costat‘ inclou, en quart lloc, un espai web d’eines TIC per a treballar a distància en el qual es reuniran enllaços i recursos perquè el professorat puga utilitzar-los des de casa a l’hora d’atendre el seu alumnat.

Aquesta darrera clau es complementa i està enllaçada al Rebost Digital (ReDi) de la Conselleria. Aquest és un repositori col·laboratiu que ja suma més de 650 recursos i eines digitals per a treballar a distància amb l’alumnat de totes de les etapes.

El cinqué pilar del pla ‘Al teu costat‘ és llançar des de les webs de cada un dels 19 Cefire diversos reptes al professorat cada 15 dies per a desenvolupar de manera divertida la competència lingüística, la digital i les competències bàsiques de l’alumnat en les diverses àrees.

Els resultats d’aquests jocs d’enginy es publicaran amb la finalitat que el personal docent repte el seu alumnat a resoldre’ls i faça així més lleuger el seu confinament a casa al mateix temps que aprén.

Educació ha transmés als equips directius dels centres educatius diferents instruccions per a adaptar el desenvolupament dels plans anuals de formació (PAF) dels centres a la suspensió temporal de l’activitat formativa presencial a causa de la pandèmia de la COVID-19.

D’aquesta manera, els centres podran articular diferents procediments per a desenvolupar de manera no presencial les actuacions que es preveuen en el PAF que encara no s’han dut a terme. Així, en el cas de la intervenció de ponents en seminaris i projectes de formació en centres, es podrà optar per desenvolupar la sessió sense ponent o adaptar la seua intervenció perquè es puga fer per videoconferència.

Les actes i la documentació del PAF no serà necessari lliurar-les en els terminis que preveu la convocatòria. La Conselleria dictarà les instruccions necessàries per a facilitar i flexibilitzar tots aquests aspectes, incloent-hi les dates de lliurament i la justificació econòmica.

A més, en la pròxima convocatòria de PAF, i com a novetat respecte dels cursos anteriors, s’inclourà, entre altres coses, la possibilitat que els plans anuals de formació siguen prorrogables. És per això que la pròrroga dels actuals projectes de formació en centres entra dins de la possibilitat per a aquells centres que no hagen pogut desenvolupar un mínim de les actuacions previstes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia