Labora ha obert matrícula a la seua Aula Virtual per a realitzar cursos gratuïts en competències transversals.

En total, són 16 els nous cursos que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació oferirà de manera totalment gratuïta i que podran realitzar online persones desocupades, en situació de ERTE i ocupades sense limitació de percentatges.

El catàleg de cursos es pot consultar en la pàgina web de Labora i se centra en les competències que les empreses demanden, cada vegada més, en els seus processos de selecció. Així, les anomenades ‘Soft Skills‘ (habilitats generals per a l’ocupació) ajuden a millorar les competències generals, les habilitats de comunicació, el lideratge o les tècniques per a afrontar l’estrés, entre altres.

La nova oferta formativa estarà oberta des del pròxim 15 d’abril i l’estimació és de formar a 1.070 alumnes i alumnes fins a finals de juny.

Amb aquests nous cursos, finançats pel SEPE, Labora respon a la demanda de moltes persones que han sol·licitat formació per a millorar les seues capacitats aprofitant la situació de confinament.

La inscripció es realitza a través de la web del Labora

i l’adjudicació de places en els cursos seguirà l’ordre d’inscripció. L’alumnat que supere aquesta formació online rebrà un diploma d’aprofitament en l’especialitat cursada.

Les persones que vulguen inscriure’s tenen a la seua disposició un tutorial amb els passos per a poder realitzar-lo (Tutorial).

Els cursos de ‘Soft Skills

tenen una duració de 25 hores cadascun i els continguts fomentaran la motivació i la participació activa per part de l’alumnat.

L’alumnat gaudirà d’un entorn d’aprenentatge online però comptarà amb el suport dels i les docents: es realitzarà una tutorització telefònica o telemàtica que done resposta immediata a les seues consultes.

Així mateix, s’habilitarà un espai perquè exposen els seus dubtes o s’entreguen els exercicis d’avaluació i activitats pràctiques perquè siguen revisats i avaluats per l’equip tutorial.

A més, els alumnes i alumnes disposaran dels mecanismes adequats d’autoavaluació sobre l’adquisició de coneixement i competències i actituds relacionats amb els continguts de cada acció formativa. El tutor o tutora podrà verificar a través de controls online el progrés de l’aprenentatge de l’alumnat, fer un seguiment i prestar el suport personalitzat adequat.

L’oferta és la següent:

1. Tècniques i habilitats de comunicació.

2. Tècniques i habilitats de negociació.

3. Comunicació escrita.

4. Millora de l’eficiència personals.

5. Treball en equip.

6. Lideratge. Direcció d’equips de treballs.

7. Tècniques per a l’afrontament de l’estrés.

8. Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió.

9. Presentacions en públic eficaços.

10. Resolució de conflictes en el treball. Millora del rendiment.

11. Capacitat d’adaptació, flexibilitat i agilitat.

12. Entrenament de l’autoestima i autocontrol.

13. Autonomia i innovació laboral – iniciativa i creativitat.

14. Competències en la cerca d’ocupació.

15. Ètica professional: foment dels valors personals, integritat, coherència.

16. Pensament positiu: optimisme i entusiasme.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia