La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat un protocol que vela per la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents que queden desprotegits perquè els seus pares, mares o les persones tutores, acollidores o cuidadores que es fan càrrec d’ells resulten afectades per COVID-19 i no puguen atendre’ls.

El protocol, elaborat des de la Direcció General d’Infància i Adolescència i remés als serveis socials d’atenció primària i a les unitats de treball social sanitari, serà aplicable en aquells casos en els quals les persones progenitores o tutores estiguen hospitalitzats o hagen quedat aïllades en els seus domicilis, sense possibilitat de parar atenció als xiquets o xiquetes.

La vicepresidenta i consellera d’aquest departament ha assenyalat que l’objectiu és “estar preparats per si es produeix alguna situació d’aquestes característiques”, i ha afegit que en l’elaboració del mateix s’ha prevalgut que la persona menor d’edat puga quedar-se en el seu entorn conegut, “prevalent les intervencions en el seu propi mig escolar, social i familiar” i preservant “les relacions interpersonals”, mantenint units als germans i germanes en les mesures de protecció que s’adopten.

“En tots els casos es comptarà amb la col·laboració de la persona protegida i de la seua família”, afrontant la presa de decisions des de “el consens”, ha indicat, i ha puntualitzat que en aquest sentit es garanteix el dret de les persones menors d’edat a rebre “de manera accessible i adaptada a les circumstàncies informació sobre la seua situació i de les mesures de protecció” que se li garantiran.

La intervenció, que es realitzarà en aquells casos que ho requerisquen, serà mínima i proporcionada, “evitant qualsevol ingerència innecessària en la vida de la persona protegida i de la seua família”, ha garantit la vicepresidenta, i ha indicat que per aqueix motiu sempre que siga possible es contactarà amb la família més afí perquè es facen càrrec dels xiquets o xiquetes que es troben desprotegits.

Oltra ha assenyalat que, en aquells casos en els quals no existisca una alternativa d’atenció en l’entorn, es valorarà si és possible exercir la guarda mitjançant un acolliment familiar d’urgència i, només en els casos en els quals resulte impossible, es derivarà als xiquets, xiquetes i adolescents a una de les unitats de convivència previstes per a aquesta situació.

Les unitats de convivència s’han plantejat com “un espai amigable basat en la creació d’un ambient casolà, confortable i càlid, amb un equipament i decoració adequada a l’ús a què es destina, i a les edats de les persones menors d’edat que allí residisquen”, ha manifestat la vicepresidenta, qui ha explicat que el disseny de les mateixes està inspirat en el nou model residencial per a la infància i l’adolescència en situació de desprotecció posat en marxa la passada legislatura.

Es respectaran, en tot moment, la religió, identitat de gènere, identitat cultural i altres opcions personals, sempre que siguen compatibles amb la Convenció dels Drets del Xiquet i es garantirà la participació dels xiquets i xiquetes durant tot el procés, establint mecanismes i espais de participació adaptats a la seua edat i maduresa.

Així mateix, se li assignarà una persona de referència dins de la unitat de convivència per a establir un vincle d’afecte i seguretat amb la persona acollida i per a evitar que aquesta haja d’explicar en diferents ocasions la seua situació o informació personal, ha indicat la vicepresidenta.

Oltra ha incidit en què es treballarà perquè l’estada en el recurs siga “el més semblant en el dia a dia en la llar familiar”.

En aquest sentit, se li permetrà emportar-se els seus estris personals amb la finalitat de fer més seu l’espai de convivència i s’habilitaran els mitjans necessaris per a mantindre contacte amb els seus familiars, amistats i xarxa de suport.

El protocol també contempla la realització d’un pla individualitzat d’estada que permeta minimitzar l’impacte emocional i psicològic, i en el qual s’inclouran eixides en el cas de xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats especials, com puguen ser conductes disruptivas o trastorn de l’espectre autista, entre altres.

El protocol estableix que en tots els casos, totes les mesures adoptades seran comunicades a la Fiscalia de Menors de la província corresponent, i també inclou recomanacions per als i les professionals sobre com afrontar la situació tant en el cas dels xiquets o xiquetes com dels i les adolescents.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia