La Comunitat Valenciana ha presentat propostes per al desenvolupament de projectes i assajos clínics orientats a millorar el tractament de pacients amb coronavirus, així com processos de detecció ràpida o assajos clínics amb determinats fàrmacs que puguen reduir el risc de contagi en aquelles persones que estan més exposades. Aquesta labor s’ha desenvolupat a través de els instituts d’investigació Incliva i Fisabio.

Aquests projectes, que s’han presentat a nivell nacional, han rebut el vistiplau de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) i rebran entre tots ells ajudes que ascendeixen als 245.100 euros, la qual cosa permetrà desenvolupar les investigacions i contribuir a la millora del coneixement que actualment existeix quant a tractaments en pacients amb *coronavirus, detecció o prevenció de contagis.

Els projectes han sigut presentats en el marc de la convocatòria del ISCIII de ‘Sol·licitud urgent d’expressions d’interés per al finançament extraordinari de projectes d’investigació sobre SARS-COV-2 i la malaltia COVID-19’, dirigida a impular propostes que permeten una implementació i posada en marxa immediata en el Sistema Nacional de Salut, amb resultats concrets, primerencs i aplicables a la situació actual d’urgència generada per l’impacte d’aquesta pandèmia.

Sedació de pacients i detecció ràpida de COVID-19

El Incliva ha obtingut finançament del IS Carles III per import de 21.500 euros per al desenvolupament del projecte ‘Sedació amb sevoflurano en pacients amb síndrome de distrés respiratori causat per la infecció COVID-19’, l’investigador principal de la qual és el doctor Rafael Badenes, cap de la Secció d’Anestèsia de l’hospital Clínic i del Grup d’Investigació en Anestèsia de Incliva.

L’objectiu és disminuir la mortalitat respecte a la sedació intravenosa estàndard mitjançant l’ús de sevoflurano en pacients amb distrés respiratori. La infecció per COVID-19, quan és greu, es caracteritza per produir un quadre de pneumònia viral amb evolució ràpida a Síndrome de Distrés Respiratori Agut (SDRA) i deterioració de l’oxigenació que obliga al suport ventilatori i és la principal causa de mortalitat dels pacients que contrauen aquesta malaltia, en un percentatge del 61,5% als 28 dies.

Molts estudis preclínics i un clínic han demostrat que la inhalació de sevoflurano com a sedant millora l’intercanvi gasós i redueix l’edema alveolar, atenuant la resposta inflamatòria pulmonar i sistèmica. L’impacte esperat del projecte de Incliva és que la sedació inhalatòria amb sevoflurano dels pacients amb SDRA-COVID19 millore l’oxigenació i disminuïsca els marcadors inflamatoris i la mortalitat en comparació amb la sedació intravenosa estàndard.

D’altra banda, el Incliva ha obtingut finançament per import de 175.000 euros per a un projecte de detecció ràpida de COVID-19. L’investigador principal és el doctor Felipe Javier Chaves, director de la Unitat de Genòmica i Diabetis de Incliva, en col·laboració amb el Servei de Microbiologia i Parasitologia de l’hospital Clínic de València, sota la direcció del doctor David Navarro.

L’objectiu d’aquest projecte se centra en detectar la infecció de manera ràpida i obtindre informació sobre la seqüència del virus per a determinar la seua virulència. A més, pretén analitzar els factors genètics del pacient que modulen l’efecte de la infecció, i amb aquestes dades es podrà determinar el risc de cada pacient i l’evolució de la malaltia.

Per a això, es desenvoluparan uns kits modulars de baix cost i que puguen treballar a partir de mostres de diferent origen. Aquests kits permetran determinar la presència del virus en uns 15-30 minuts i els aspectes genètics del virus i del pacient, en 3-4 hores.

L’impacte serà molt elevat en disposar en poc temps (1-2 mesos) de test que permetran detectar la presència de virus en xicotetes quantitats, la presència d’infecció en les persones exposades, la capacitat infectiva i com podria cursar la infecció sobre la base del cep a la qual s’haja exposat i a les seues pròpies característiques genètiques. Això permet actuar de forma més ràpida, identificar als pacients infectats i aquells que poden desenvolupar la malaltia amb més complicacions.

Fàrmac per a reduir el risc de COVID-19

Finalment, un dels projectes finançats pel IS Carles III és l’assaig clínic que desenvoluparà Fisabio juntament amb l’hospital General Universitari d’Elx per un import de 48.600 euros. L’objectiu és avaluar l’eficàcia i seguretat d’un fàrmac per a reduir el risc de desenvolupar COVID-19 en persones exposades a la malaltia per haver tingut contacte estret amb pacients infectats per coronavirus.

L’estudi se centra en comprovar l’efectivitat d’un fàrmac denominat mefloquina, que s’utilitza habitualment contra la malària i que ha demostrat tindre un efecte antiviral enfront de coronavirus molt similiars al COVID-19. Actualment, existeixen altres dos fàrmacs, cloroquina i la hidroxicloroquina, que han mostrat bona activitat antiviral i que de fet s’estan emprant actualment com a tractament del COVID-19.

A més, en l’actualitat existeix un assaig clínic en el qual s’avaluarà l’eficàcia d’un d’aquests fàrmacs (hidroxicloroquina) també en la profilaxi o prevenció de coronavirus en persones exposades,

La metodologia consisteix a administrar un comprimit de 250 mg de mefloquina a la setmana durant dues setmanes.

Els i les professionals consideren que una mostra de 200 contactes estrets amb pacients diagnosticats de COVID-19 podria ser suficient per a detectar si aquest fàrmac tindria potencialment alguna utilitat en profilaxi. Ja s’han reclutat els primers pacients de l’hospital General d’Elx, i en aquest assaig participen hospitals de Múrcia i Madrid.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia