La Vicepresidencia i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha decidit tramitar per urgència les sol·licituds de dependència en aquells casos d’especial vulnerabilitat. Això permetrà que les ajudes es gestionen sense necessitat de remetre prèviament tota la documentació necessària, que es realitzarà una vegada finalitzat l’estat d’alarma per COVID-19.

En aquests casos, seran els equips d’atenció primària dels serveis socials els encarregats de detectar aqueixa urgència i comunicar a la Conselleria aquelles sol·licituds de dependència que hagen de tramitar-se, igual que ho faran amb les peticions de la Renda Valenciana d’Inclusió, que es tramitaran amb caràcter urgent per la situació d’especial vulnerabilitat arran de la pandèmia.

La Conselleria ha remés als serveis socials municipals una resolució per a organitzar la seua funció, conscient que el tancament temporal dels centres d’atenció diürna i dels serveis ambulatoris al costat del confinament de la població decretat per l’estat d’alarma, afig un risc a la vulnerabilitat prèvia de moltes persones que estaven sent ateses en els serveis diürns, així com de persones especialment afectades pel coronavirus.

Així, s’ha establit que l’equip de professionals dels serveis socials d’atenció primària, que són els que estan en primera línia i els que millor coneixen les necessitats i vulnerabilitat dels veïns i veïnes, siguen els encarregats de detectar, diagnosticar i atendre les persones que patisquen desprotecció social provocada per la pandèmia COVID-19.

La resolució estableix que, donat el caràcter de servei públic essencial, els serveis socials no poden tancar ni suspendre les funcions que habitualment realitzen, excepte en els casos que hagen sigut decretats, o que ho siguen en el futur, pels òrgans competents en matèria sanitària o de serveis socials de la Generalitat Valenciana o del Govern d’Espanya.

Entre els grups més vulnerables, es troben les persones majors, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorns de salut mental, xiquet, xiquetes i adolescents que es troben en situació de desemparament per contagi de la COVID19 dels seus pares, mares, tutors o acollidors, persones sense llar o aquelles persones que, a causa de la pandèmia, hagen perdut la seua font d’ingressos i es troben amb dificultats econòmiques.

En tots els equips d’atenció primària hi haurà un coordinador o coordinadora que estarà en constant comunicació amb la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Així mateix, la resolució de la Conselleria estableix també que les funcions d’atenció o tramitació d’expedients que no requerisquen presencialitat en el centre de treball habitual o en el domicili de les persones beneficiàries o usuàries, es realitzaran des del domicili de l’o la professional. Això, sempre que siga possible.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia