La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha proposat als sindicats docents fer una adjudicació contínua amb periodicitat setmanal per a la cobertura urgent de llocs docents mentre dure la suspensió de les classes presencials amb motiu de l’estat d’alarma actual.

Les adjudicacions contínues de llocs de treball docent en règim d’interinitat no s’han produït aquestes últimes setmanes perquè no hi havia classe per les vacances de Pasqua. Com és habitual, la setmana anterior als períodes vacacionals de Nadal, Pasqua i vacances d’estiu no es fan adjudicacions. Per tant, aquests dies no es realitzen adjudicacions de vacants ni substitucions perquè tampoc s’hagueren fet en circumstàncies normals.

La proposta presentada als sindicats és, una vegada acaben les vacances de Pasqua, reprendre les adjudicacions contínues de llocs de treball per al personal docent amb una periodicitat setmanal mentre dure la suspensió temporal de l’activitat lectiva presencial. És a dir, concentrar totes les substitucions en una única adjudicació contínua cada dimecres.

La borsa s’obrirà el dimecres 23 d’abril i s’adjudicarà el dijous 24 i cada setmana es durà la mateixa dinàmica de dies.

El personal docent que resulte nomenat en règim d’interinitat a través d’aquest procediment haurà de posar-se en contacte amb l’equip directiu del seu centre, a través del correu electrònic oficial corresponent a aquest, a partir de publicar-se l’adjudicació del lloc per a incorporar-se a la tasca educativa i amb la finalitat d’organitzar el desenvolupament del seu treball durant el període de suspensió temporal de l’activitat docent presencial.

També s’ha presentat als sindicats una instrucció mitjançant la qual la Conselleria adapta al procediment telemàtic la gestió administrativa de les incapacitats temporals, les excedències, els permisos i les llicències del personal docent durant l’estat d’alarma i les seues pròrrogues. Aquest canvi suposa que tota la tramitació que fins ara es feia de manera presencial l’haurà de fer l’interessat o interessada per correu electrònic des dels comptes de correu oficials que la Generalitat assigna al seu personal docent.

En la Conferència Sectorial d’Educació s’ha acordat que l’avaluació del curs s’adaptarà a les circumstàncies de la formació a distància i es considerarà en conjunt les avaluacions de tot el curs escolar, i es fixarà especialment en el grau de desenvolupament dels aprenentatges i de les competències imprescindibles adquirides durant tots els mesos escolars. És per això que la promoció de curs per part de l’alumnat serà la norma general en totes les etapes educatives i la repetició serà una mesura excepcional que haurà d’estar argumentada i acompanyada d’un pla precís de recuperació.

La Conselleria desenvoluparà instruccions d’aquesta avaluació al final del curs actual a partir d’una normativa estatal específica que elaborarà el Ministeri. A més, també s’ha consensuat que el curs escolar actual finalitzarà segons està establert en el calendari per a cada etapa educativa i que les classes presencials podrien reprendre’s, sempre que així ho autoritzen les autoritats sanitàries.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia