L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha prorrogat la validesa del Carnet Jove expedit en la Comunitat Valenciana, en la seua modalitat clàssica. Aquesta mesura es durà a terme fins que finalitze l’estat d’alarma i es reprenga l’atenció presencial en els punts d’emissió.

Aquesta validesa s’aplica a aquells Carnets Jove clàssics que hagen caducat o caduquen entre el 16 de febrer de COVID-19.

La situació excepcional actual impedeix a les persones joves i adolescents acudir a sol·licitar renovacions que, únicament, es poden realitzar de manera presencial.

L’extensió de la malaltia provocada per la COVID-19 està suposant una emergència sanitària a escala global amb la consegüent limitació a la llibertat de circulació i el tancament de serveis administratius no essencials, la qual cosa porta a garantir aquesta vigència en tant no es puga realitzar en les seus emissores de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i d’ajuntaments i mancomunitats.

La resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), assenyala que, en els casos que durant el període de la pròrroga automàtica es produïsca l’extinció del títol de Carnet Jove per complir la persona titular els 31 anys, les persones titulars i beneficiàries no podran fer ús dels beneficis associats al títol una vegada superada la data d’extinció d’aquest, a partir de la qual la pròrroga automàtica deixaria de tindre efectes.

Actualment, més de 235.000 joves de 14 a 30 anys de la Comunitat Valenciana disposen de Carnet Jove. Es tracta d’un document de caràcter personal i intransferible que ofereix a la persona titular serveis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com l’accés a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars.

Un total de 1.441 empreses i entitats estan adherides a la xarxa de Carnet Jove realitzen descomptes als seus titulars. Entre les entitats adherides figuren 141 ajuntaments (51 de la província d’Alacant, 26 de la de Castelló i 64 de la de València).

Aquest programa de l’IVAJ es desenvolupa juntament amb la resta de les comunitats autònomes i amb més de 30 països de l’entorn europeu que conformen l’Associació del Carnet Jove Europeu (*Eyca), que garanteix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia