El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la nova Línia IVF liquidesa COVID-19 (accés ací).

Aquesta, permet a les empreses i personal autònom valencià que cursen una sol·licitud de finançament bonificat a l’Institut Valencià de Finances (IVF), acollir-se al Marc Temporal Nacional d’Ajudes d’Estat, relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19.

Aquest Marc Temporal, publicat el passat 19 de març, comporta una notable flexibilització de la normativa d’ajudes d’estat vigent fins al moment, en la qual s’emmarquen les normes generals per les quals es regeixen les actuals Línies bonificades IVF. Per això, els beneficis que reporta la nova normativa per a les empreses de la Comunitat Valenciana porten al *Institut *Valencià de *Finances a incorporar-los a l’esquema de bonificació dels préstecs atorgats per l’IVF.

Avantatges

Amb la nova Línia IVF liquiditat COVID-19, les ajudes inherents al finançament bonificat de l’Institut són compatibles amb altres ajudes públiques que el sol·licitant haja rebut, o puga rebre en el futur, a l’empara del règim de minimis. Si bé, per a acollir-se a aquest avantatge, s’estableix un límit màxim al finançament, que serà el major de a) el doble dels costos salarials anuals del sol·licitant per a 2019, i b) el 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019. Així mateix, el termini màxim de finançament és de sis anys.

Podran acollir-se a aquestes condicions totes les empreses que hagen sol·licitat un préstec bonificat en virtut de les línies IVF-Autònoms i microempreses, IVF-PIME i IVF-Gran Empresa, sempre que la sol·licitud estiga pendent de resolució per l’IVF.

Ajornament de quotes per a clients IVF

Al seu torn, la nova Línia IVF Liquidesa-COVID-19 contempla facilitats de pagament per a clients de l’Institut Valencià de Finances que tinguen en l’actualitat operacions de finançament vives amb aquest organisme.

D’aquesta manera, a través de la nova Línia s’establiran novacions per a aquestes operacions, permetent així l’ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l’IVF.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia