La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una instrucció aclaridora de la publicada el passat 23 de març. En aquest aclariment recorda que les empreses han d’incloure en les sol·licituds de ERTE a les persones treballadores fixes discontínues, i també com han de fer-ho. Més informació sobre aquesta publicació del DOGV la podeu trobar en el següent enllaç: consultar aquí.

Economia ha decidit publicar aquesta instrucció a causa dels nombrosos expedients presentats en la Comunitat Valenciana en els quals es veuen afectats sectors on, tradicionalment, presten serveis persones treballadores fixes discontínues.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha manifestat que “el nostre objectiu és ajudar a aquestes persones treballadores discontínues, que en tindre suspés el seu contracte de treball pateixen una complexa situació econòmica, ja que moltes han consumit el subsidi de desocupació o ni tan sols han generat el temps necessari per a cobrar-lo”.

La Conselleria també recorda que en la instrucció, de data 23 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major i de suspensió i reducció de jornada per causa productiva, organitzativa i tècnica com a conseqüència de la COVID-19, ja es va indicar la necessitat que, en el cas que les empreses sol·licitants comptaren amb persones treballadores fixes discontínues, havien d’incloure-les en l’expedient si la mesura els afectava.

En els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) s’ha d’incloure tant les persones treballadores fixes discontínues crides per l’empresa amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, com les fixes discontínues la data habitual de les quals de crida s’haguera produït amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada norma si no haguera ocorregut la crisi sanitària causada per COVID-19.

En aquells casos en què el ERTE s’estiguera tramitant, o fins i tot si ja s’haguera resolt per l’autoritat laboral, l’empresa haurà de sol·licitar la seua esmena si, en la relació del personal afectat, no s’haguera inclòs a les persones treballadores amb contracte fix discontinu a les quals fa referència aquesta instrucció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia