Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana contempla la concessió d’ajudes per un import de fins a 3 milions d’euros per a la construcció i equipament d’infraestructures de caràcter social. Les citades ajudes aniran destinades a entitats locals i organitzacions sense ànim de lucre.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases reguladores per a l’adjudicació d’aquestes ajudes que seran en concepte d’equipament, construcció i reforma en centres, programes i serveis del sistema valencià de serveis socials i gestionats per entitats locals i entitats privades sense ànim de lucre.

Les convocatòries que publique la Conselleria contemplaran, d’una banda, l’adquisició de mobiliari, estris i equips informàtics necessaris per a garantir el funcionament dels centres, programes i serveis que gestionen les entitats beneficiàries amb competència en igualtat i polítiques inclusives, d’acord amb la seua tipologia, i tenint en consideració la perspectiva de gènere.

Així mateix, es concediran subvencions per a l’adquisició de vehicles adaptats o adaptació de vehicles que siguen necessaris per a les activitats que desenvolupen els centres, programes o serveis.

D’altra banda, es contempla la subvenció de noves construccions i obres d’edificació, adequació i reforma que siguen necessàries per a l’adequada habitabilitat i instal·lacions de l’immoble, inclosos els centres de serveis socials municipals. En aquest cas es tindrà en compte la millora de l’eficiència energètica i també la perspectiva de gènere.

Cal destacar que, per primera i amb l’objectiu d’agilitar el pla d’infraestructures, se subvencionarà la redacció dels projectes complets el contingut dels quals és necessari per a la realització de les obres. En aquests casos es poden subvencionar els honoraris dels professionals que han de redactar el projecte.
Bases per a la concessió

Tal com estableix l’ordre publicada, les subvencions estan destinades a les entitats locals i entitats sense fi de lucre que siguen titulars de centres, programes o serveis del sistema valencià de serveis socials i que reunisquen els requisits que s’inclouen en les bases reguladores.

En les bases es poden consultar, entre altres aspectes, el càlcul de les quanties a subvencionar, les obligacions de les entitats beneficiàries, el procediment de la tramitació, els criteris de valoració o aquells casos en els quals es pot denegar o excloure de la subvenció.

A més a més, els centres i espais en els quals es desenvolupen programes i serveis d’atenció primària bàsica es finançaran aquells que es desenvolupen en municipis de més de 20.000 habitants en el cas de la província d’Alacant, de més de 10.000 en la de Castelló i de més de 15.000 en la de València.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia