La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha destinat per a l’any 2020 un total de 450.000 euros a la posada en marxa de projectes innovadors i d’experimentació que es desenvolupen en explotacions col·laboradores de la Comunitat Valenciana. Per a més informació sobre la concessió d’aquestes ajudes es pot consultar el següent enllaç: dogv.gva.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha publicat la convocatòria de les ajudes, que té com a objectiu fomentar la innovació generar una xarxa de transferència tecnològica, mitjançant el suport econòmic a finques o explotacions agràries col·laboradores.

Seran subvencionables els projectes dirigits a la producció i transformació agroecològica o sostenible, a la reducció de la contaminació i estalvi energètic en la producció agroalimentària així com a l’adaptació de material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana referides al canvi climàtic a l’escassetat de recursos hídrics.

A més, també es finançaran projectes orientats a la reutilització i valorització dels residus agraris i agroalimentaris, el foment dels recursos genètics autòctons vegetals i animals, així com aquells realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals o Xarxa Natura 2000.

Les ajudes poden ser sol·licitades per persones físiques i jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i ramaderes amb seu en la Comunitat Valenciana.

Pel que fa als terminis de presentació de sol·licituds, es comptaran 15 dies hàbils a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però tal com es disposa en la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els terminis es tramitaran, efectivament, en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis conforme al que es preveu en aquesta declaració.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia