El Ple del Consell ha aprovat aquesta dijous diferents mesures. Una d’elles ha sigut la de la declaració d’emergència i contractació de subministraments i serveis, per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per a donar resposta a l’emergència derivada de la crisi sanitària conseqüència de la pandèmia per coronavirus, Covid-19.

En concret, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per resolució de 23 d’abril, ha procedit a l’adjudicació del contracte per al subministrament de 14.000 tauletes amb connectivitat a la mercantil Telefónica Mòbils Espanya SAU. L’import total del contracte és de 3.035.890 d’euros, IVA exclòs, dels quals 2.625.700 euros es destinen a l’adquisició de Tauletes HUAWEI Mitjana Pad T5, i 410.190 euros, a l’adquisició de bons de dades.

Es tracta, així, de proveir de dispositius i targetes SIM de connexió a Internet a les famílies amb menys recursos que no disposen de mitjans tecnològics necessaris perquè els escolars tinguen accés als continguts formatius durant la suspensió de l’activitat educativa presencial.

Així mateix, s’ha procedit a l’adjudicació del contracte acordat per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per resolució de 15 d’abril, per al subministrament de 700 rúters amb connectivitat, per un import de 53.900 euros (IVA exclòs), per a garantir el dret a l’educació i l’accés a l’administració electrònica.

D’altra banda, s’ha realitzat l’adjudicació del contracte acordat per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per resolució de 31 de març, per al subministrament de gel higienizante de mans, per import de 2.500 euros (IVA inclòs).

En concret, s’han adquirit envasos de 500 ml amb bomba dosificadora, a un preu per unitat de 1,51 euros, amb la finalitat que els centres de treball compten amb dispensadors desinfectants per a mans com a mesura de prevenció.

Finalment, s’ha procedit a la contractació, mitjançant procediment d’emergència, del servei de consultoria per a la posada en marxa de l’oficina tècnica de finançament i fons europeus per a fer front a la situació d’emergència provocada per la crisi de la *COVID-19.

L’objecte d’aquest contracte, per import de 119.700 euros (IVA inclòs), és la consultoria per al disseny d’un pla de mobilització de fons estructurals europeus per a abordar la situació d’emergència en la Comunitat Valenciana provocada pel *coronavirus i la posada en marxa d’una estructura de gestió d’ajudes europees.

En concret, el servei de consultoria s’ocuparà de la reprogramació de fons estructurals i d’inversió europeus; el suport en la definició d’algunes línies d’ajuda que puguen cofinançar-se amb fons estructurals i ser estratègiques per a la recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, els serveis contractats possibilitaran la creació, actualització i manteniment d’una plataforma àgil per a poder gestionar gran quantitat de sol·licituds en poc temps, i comptaran amb el personal necessari per al llançament i gestió de la plataforma.

Aquesta actuació és susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i/o del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El Consell contracta la confecció de màscares per al personal de pimes comercials detallistes de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat la contractació d’emergència, originada per esdeveniments derivats de la declaració de l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la confecció de màscares destinades a l’ús del personal de pimes comercials detallistes de la Comunitat Valenciana.

La declaració de l’estat d’alarma determina la prohibició de l’activitat comercial, excepte els establiments detallistes de béns i productes de primera necessitat.

El personal que treballa en aquests establiments necessita equips de protecció bàsics, com a màscares. La forta demanda ha provocat que siga difícil a les pimes comercials detallistes accedir a aquest material, per la qual cosa s’ha decidit adquirir una partida de màscares.

La Generalitat no compta amb els mitjans tècnics i humans per a fer aquest treball de confecció, qüestió per la qual fa falta la contractació externa del servei.

La cooperativa valenciana Fil a Fil és l’encarregada de la confecció d’un total de 9.600 màscares per a l’ús del personal dels comerços pime detallistes de la Comunitat Valenciana, per un import de 14.520 euros (IVA inclòs).

L’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix un règim excepcional quan l’Administració haja d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics.

En aquestes situacions, l’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar l’execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, donant compte d’aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.

El Consell aprova la contractació per emergència del subministrament de material de protecció per als Instituts de Medicina Legal i seus judicials

El Consell ha aprovat la contractació per emergència del subministrament de material de protecció per als Instituts de Medicina Legal i seus judicials de la Comunitat Valenciana.

L’objecte és garantir la protecció de la salut i la prevenció de riscos laborals a fi d’evitar la propagació de la *COVID-19.

En aquest context, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha adjudicat els següents tres contractes per un import total de 92.765,11 euros:

– Contracte de 6 d’abril de 2020, de subministrament de 200 garrafes de 5 litres de gel desinfectant, 1560 caixes de guants d’un sol ús, 1100 micos de protecció per als Instituts de Medicina Legal i Ciències forenses de la Comunitat Valenciana, adjudicat a l’empresa *ORTOACTIVA SUBMINISTRAMENTS SANITARIS I ORTOPÈDICS, S.L., per un import de 46.938,32 euros.

– Contracte de 14 d’abril de 2020, de subministrament de 1170 unitats de pijames d’un sol ús, 3000 unitats de guants estèrils sense pols, 2000 unitats de calces de TNT plastificat de sòl antilliscant i 800 unitats de cubrebotes, i 400 capells infermera amb goma acordió, per als Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana, adjudicat a l’empresa *ORTOACTIVA SUBMINISTRAMENTS SANITARIS I ORTOPÈDICS, S.L per import de 5.138,27 euros.

– Contracte de 22 d’abril de 2020, de subministrament de 8.064 unitats de solució hidroalcohòlica de mans de 800 ml, per a les seus judicials de la Comunitat Valenciana, adjudicat a l’empresa AYEBSA IMPORT-EXPORT SL, per import de 40.688,52 euros.

El Consell col·labora amb Creu Roja en l’atenció bucodendental de persones amb discapacitat

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut ?*ública i el comité de la província de València de Creu Roja, per a finançar les activitats que realitza en l’atenció bucodental de persones amb discapacitat durant 2020.

Fruit d’aquesta col·laboració, en 2019 es va atendre 1.930 persones en un total de 3.907 actuacions.

Per a enguany, aquest conveni, que se subscriu amb Creu Roja des de 2003, està dotat amb 50.000,00 euros.

En aquest conveni, la Creu Roja provincial de València es compromet a realitzar activitats del programa d’atenció bucodental a persones discapacitades i posar a la disposició del mateix les instal·lacions adequades adaptades per al desenvolupament d’aquestes activitats.

A més, proporciona el personal necessari per a dur a terme aquestes actuacions, en concret, cinc professionals: dues odontòlogues, una auxiliar administrativa, una recepcionista i una higienista dental; així com el material necessari per a poder realitzar els tractaments (adaptador per a realitzar la intervenció, cadira de rodes, màquina de raigs X per a diferents i posicions, lliteres, etc).

La Creu Roja Espanyola és una entitat amb finalitats assistencials i socials, entre els quals està el foment i la participació en programes de salut.

Entre aquests programes destaca el programa d’atenció bucodental a persones amb discapacitat, que té com a objectius: augmentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a través de la millora de la seua salut; formar i assessorar professionals d’odontologia en l’atenció a col·lectius especials; realitzar tractaments específics a persones amb discapacitat que no poden rebre-ho des d’altres serveis; així com col·laborar amb altres entitats en la prevenció i tractament bucodental.

Dades actualitzades sobre afectats pel Covid-19

En un altre ordre de coses, cal dir que els ingressos als hospitals de la Comunitat Valenciana per coronavirus continuen en descens. En aquests moments, hi ha 674 persones ingressades (42 menys que el dimecres), la qual cosa suposa un 17% del total de casos actius. Aquesta tendència es repeteix també en el cas dels ingressos en UCI, que han disminuït fins al 3% amb 127 persones. Des que va començar la pandèmia, el 5,5% de tots els casos positius han requerit ingrés en l’UCI (663 persones).

Fins al moment, s’ha donat un total de 6.886 altes (287 des de l’actualització d’aquest dimecres): 893 a la província de Castelló, 2.590 en la d’Alacant i 3.403 a la província de València. Les altes, per tant, suposen ja el 57,1% del total de casos positius en la Comunitat.

A més, s’han detectat 242 nous casos positius: 67 es troben a la província de Castelló, 80 en la d’Alacant i 95 en la de València.

Amb els 242 nous casos positius, el total s’eleva a 12.058, dels quals es troben actius en aquests moments 3.928. Els casos actius representen en aquests moments el 32,5% del total de positius des de l’inici de la pandèmia.

Per províncies, el nombre total de casos positius és de 1.694 a la província de Castelló, actius 615 (68 hospitalitzats, 12 d’ells en l’UCI), 4.085 a la província d’Alacant, actius 1.052 (165 hospitalitzats i 50 d’ells en l’UCI), i 6.279 a la província de València, actius 2.261 (441 hospitalitzats i 65 d’ells en l’UCI).

Fins a l’actualitat s’han produït un total de 1.244 defuncions en la Comunitat Valenciana: 186 a la província de Castelló, 443 a l’Alacant i 615 en la de València.

El nombre de casos actius de professionals de la Sanitat és de 714 en aquest moment (65 a la província de Castelló, 267 en la d’Alacant i 382 a la província de València). Han rebut ja l’alta 1.377 persones.

Quant al nombre de proves realitzades per a la detecció de coronavirus, s’han dut a terme un total de 149.398 (111.690 a través de PCR i 37.708 a través de test ràpids). De totes elles, han donat un resultat negatiu 119.625 (88.240 amb *PCR i 31.385 per test ràpids).

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia