Dilluns que ve, 4 de maig, Bétera acollirà el ple del mes de maig. En aquesta ocasió serà a les 18.00 hores a la Sala de Juntes de l’Ajuntament del municipi.

Els temes a tractar, contemplats en l’Ordre del dia són els següents:

1. RÈGIM JURÍDIC – Aprovació, si escau, de l’acta núm 2/2020, de la sessió celebrada pel Ple de la Corporació en data 3 de febrer de 2020.

2. RÈGIM JURÍDIC – Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.

3. RÈGIM JURÍDIC – Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm 341 a la 473) dictades des del 2 de març fins al 31 de març de 2020.

4. RÈGIM JURÍDIC – Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 18 de març fins al 9 d’abril de 2020.

5. HISENDA – INT0009-2020 Aprovació model de control intern règim fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i control inherent a presa raó en comptabilitat dels drets i ingressos.

6. HISENDA – INT-20200028 FPL 003-2020-REC. aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits.

7. URBANISME – Expedient sobre aprovació de “Modificació d’Estudi de Detall en les Parcel·les m².1, m².2 i m².3, de la Poma 2 del Sector R-6”.

8. MOCIONS presentades per:

Moció del Partit COMPROMÍS: Blindatge de la Sanitat Pública.
Moció del Partit COMPROMÍS: Adopció de mesures davant l’actual crisi econòmica.
9. PRECS I PREGUNTES

D’altra banda, les veïnes i veïns tenen l’oportunitat de realitzar els seus precs i preguntes fins a aquest diumenge, 3 de maig, a les 00.00 hores. Qui vulga formular els seus precs i preguntes hauran de fer-ho enviant el seu prec o pregunta a la següent adreça de correu electrònic: premsa@betera.es.

Quan arribe el torn dels precs i preguntes, durant la celebració del ple, es resoldran les qüestions que donen temps. La resta es contestaran per e-mail.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia