La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el procés d’informació pública de l’esborrany del projecte de decret pel qual es regularà i aprovarà el mapa territorial dels serveis socials de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una acció que es duu a terme en compliment amb la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat aprovada l’any passat.

Aquest tindrà un període de 10 dies hàbils en el qual es podran formular al·legacions o aportacions a aquest document, que serà l’instrument amb el qual la Conselleria vol establir l’organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el marc de referència per a la planificació del sistema.

El Consell va declarar d’urgència el mes de març passat la tramitació del projecte de decret pel qual es regula el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana com a requisit per al desenvolupament de les demarcacions territorials que componen l’estructura territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Per a l’elaboració del mapa s’han tingut en compte aspectes com la baixa densitat demogràfica, l’alta dispersió geogràfica i el risc de despoblació, a fi de garantir una oferta de prestacions i serveis equivalents als existents en tot el territori.

Per a això es poden establir mesures de discriminació positiva d’acord amb llindars de població i ràtios de professionals. Així mateix, se seguirà una ordenació racional on es garantisca la màxima qualitat en la prestació del servei i s’optimitzen els recursos disponibles.

L’objectiu és que aquesta eina afavorisca la concordança de distribució per zones entre els serveis socials i el sistema valencià de salut. Per a això, s’actualitzarà periòdicament, com a màxim amb caràcter quadriennal, per a ajustar-se a l’evolució de la realitat social.

La Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials inicia així l’obertura d’un període de consulta pública com a part del procés d’elaboració de l’esborrany del citat projecte de decret de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a fi de donar audiència a la ciutadania afectada i demanar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

Durant aquests dies 10 dies i a partir d’aquest dimecres, es podran formular al·legacions, suggeriments o observacions que es dirigiran per escrit, per a la seua consideració, a la Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de l’adreça de correu electrònic dg_*ivafiq@ gva.es, o bé, per via electrònica o a través de les oficines de registre.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia