Ahir dilluns va tindre lloc a Bétera el Ple Ordinari del mes de maig. Igual que la resta de veïnes i veïns de Bétera, el nostre equip va poder seguir aquesta sessió ordinària per YouTube.

En l’ordre del dia (fer clic ací per veure complet l’ordre del dia) es contemplaven set punts i dues mocions, així com el torn de precs i preguntes de la corporació i dels ciutadans.

Abans d’abordar el mencionat ordre del dia, tota la corporació municipal va realitzar un minut de silenci en memòria de totes les víctimes del Covid-19.

Després d’aquest minut de silenci, es va aprovar el primer punt, corresponent a l’acta núm. 2/2020 de la sessió celebrada pel Ple de la Corporació en data 3 de febrer de 2020. Aquesta aprovació va comptar amb l’abstenció de la regidora de Compromís, Daria Terrádez, ja que l’edil no va poder estar present en el ple de febrer.

Seguidament, el Ple es va assabentar del punt 2, 3 i 4 sense cap comentari.

Posteriorment, es va tractar el punt 5, referit a l’aprovació model de control intern règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i control inherent a presa raó en comptabilitat dels drets i ingressos.

En aquest, la regidora municipal d’Hisenda, Maria Segura, va indicar que “enfront dels dubtes formulats en l’anterior comissió informativa i, també per prudència,” li sol·licitava a l’Alcaldessa, Elia verdevío, la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per a una “anàlisis detallat, tenint en compte a més, que no és preceptiu, ja que està dins les bases d’execució”.

Per la seua banda, la portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros, va demanar que s’explicara millor les causes d’aquesta retirada, “sobretot perquè en les comissions informatives es tingué l’oportunitat que la interventora explicara aquest punt”, tal com va fer. “No entenc molt bé perquè s’espera que arribe al ple” per a retirar-lo, va declarar Ballesteros.

La responsable d’Hisenda va respondre que “precisament, perquè sorgiren tots eixos dubtes en la comissió informativa ha sol·licitat la retirada per fer una anàlisi més detallada”.

El Portaveu de l’Equip de Govern, Manuel Pérez, va matissar que “quan es porta a informativa i es dictamina un punt és necessari fer la retirada en el mateix ple. Una vegada es du al mateix ple, qualsevol regidor pot demanar la retirada de qualsevol punt que vaja en l’ordre del dia. Doncs, és la forma que s’estableix en el ROF (Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals), però que aquesta retirada no afecta cap fiscalització del punt”.

El regidor de Compromís, Enric Álvarez va preguntar també “si es va mantindre a voluntat de traure’l del debat de pressupost o aquesta retirada implica que es traslladarà la fiscalització a debat de pressupost”. Segons va comentar Elia Verdevío, “aquesta pregunta no cap ara perquè la proposta de retirada de la regidora d’Hisenda era arrel els dubtes sorgits i, per prudència, l’equip de govern donarem suport a aquesta retirada”. Finalment, la portaveu de Compromís, Cristina Alemany va preguntar si presidència no tenia la “potestat per suprimir aquest punt de l’ordre del dia abans que passe per votació”. Per concloure, la secretaria va explicar l’establit al ROF i el procediment dut a terme per la regidora d’Hisenda.

Després de les diferents intervencions, la retirada d’aquest cinqué punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill) i Vox i els vots en contra de Compromís i PSPV-PSOE. És a dir, 12 vots a favor i 9 en contra de la retirada.

Després de debatre també el sisé punt, referit a l’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits, va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill) i les abstencions de Compromís, PSPV-PSOE i VOXEs a dir, 11 vots a favor i 10 abstencions.

El seté punt sobre l’aprovació de Modificació d’Estudi de Detall en les Parcel·les m².1, m².2 i m².3, de la Poma 2 del Sector R-6 va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill), Compromís i VOX i l’abstenció del PSPV-PSOE. És a dir, 10 vots a favor i 3 abstencions.

Una vegada tractats aquests set punts, va arribar el torn de les dues mocions presentades pel grup Compromís.

La primera de les mocions feia referència al blindatge de la sanitat pública a la Constitució espanyola. A més de donar suport per part de l’Ajuntament al model de servei públic de salut universal i de qualitat i l’augment dels pressupostos públics destinats a aquest objectiu, la finalitat principal de la moció era que s’impulsara una reforma de la Constitució perquè la salut siga un dret fonamental (vegeu detalls de la moció fent clic ací).

En virtut de l’article 22 del ROF (Reglament Orgànic Municipal), el regidor de Ciutadans Julio Inés va presentar una esmena a la moció presentada, signada per Manuel Pérez (PP), Carlos Abad (Mas Camarena-Torre en Conill) i Eva Martínez (Ciutadans), al considerar-se que aquesta proposta tenia “uns tints  que no eren del tot correctes”. Després d’un llarg debat sobre aquesta esmena, es va fer una pausa d’uns 10 minuts perquè Compromís decidira si aquesta moció anava a deixar-se sobre la taula. Doncs, l’alcaldessa, Elia Verdevío, va proposar retirar l’esmena si la proposta de Compromís es retirava. Després del recés, Compromís va decidir la retirada de la moció.

Seguidament es va passar a la segona moció també presentada per Compromís. Es tractava del conjunt de mesures destinades a pal·liar la crisi econòmica a Bétera (vegeu detalls de la moció fent clic ací), arran d’una proposta ja feta per també Compromís en l’anterior ple. Després d’una presentació de la moció per part del regidor Joano Baudés, el portaveu popular Manuel Pérez va valorar i analitzar aquesta proposta, comunicant que moltes d’aquestes accions ja s’estan duent a terme des de la proposta en l’anterior ple. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill) i VOX i els vots a favor de Compromís i PSPV-PSOE. És a dir, 12 vots en contra i 9 a favor.

Després de les mocions, va ser el torn per als precs i preguntes, tant de la corporació com dels ciutadans del municipi.

Demà oferirem més detalls sobre aquestes mocions, a través de diferents fragments de vídeo, extrets del Ple.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia