Ahir dijous va tindre lloc la Taula Sectorial, on es va aprovar per unanimitat, la resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a l’adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions sanitàries del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana amb motiu de la pandèmia provocada pel COVID-19.

Com a primera mesura adoptada, s’opta per prorrogar fins al 30 de novembre de 2020 els nomenaments de personal de caràcter eventual formalitzats i/o prorrogats des del 28 de febrer de 2020, podent ser estesa si la situació epidemiològica ho aconsella. L’objectiu és cobrir les necessitats originades per la crisi del Covid-19. Aquesta pròrroga podrà estendre’s si la situació epidemiològica ho aconsella.

Queda oberta la possibilitat d’oferir al personal que finalitze amb avaluació positiva els programes formatius de l’últim any de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura de Medicina, Infermeria, Farmàcia i d’àmbit de la Psicologia, Química, Biologia i Física, bé un nomenament temporal eventual de 6 mesos, prorrogables si la situació assistencial ho requereix, o bé l’ocupació temporal de les places de vacants, sempre respectant el dret preferent del personal inscrit i disponible en les llistes d’ocupació temporal.

S’ha aprovat també la proposta de gaudi, per part del personal de les institucions sanitàries, de dies de permís i de vacances (juliol, agost i setembre), garantint, en tot moment, la necessària assistència i la cobertura mínima del 70% del personal de cada servei o unitat, llevat que l’evolució de la pandèmia aconselle un percentatge superior, tot això, donant informació a les juntes de personal.

Es qualifiquen com a places de difícil cobertura les ocupades per personal que ha desenvolupat les seues funcions en les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut durant el temps de duració de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19.

Es procedirà a l’adaptació dels acords de gestió relatius a l’exercici 2020 amb la finalitat que s’ajusten per a reflectir la incidència del període d’emergència sanitària en els diferents indicadors, metes i objectius establits.

Finalment, en els sistemes de carrera i desenvolupament professional, s’ha aprovat l’adopció de diferents mesures entre les quals es destaca que, en l’avaluació de l’àrea de compromís amb l’organització, s’assignarà el màxim de crèdits possibles en relació al període de l’exercici 2020.

Dades actualitzades sobre afectats pel Covid-19

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha apuntat que “hui tenim una dada que convida a l’esperança. No s’ha produït cap defunció pel coronavirus en residències de la Comunitat Valenciana des de l’última actualització”.

En aquest sentit, ha assenyalat també que el percentatge de casos actius, és a dir, les persones que en aqueix moment tenien la malaltia, s’ha reduït del 90% al 29% en l’últim mes. A dia d’aquest divendres, el nombre de casos actius és de 3.999.

Fins al moment, s’acumulen un total de 8.181 altes (171 des de l’actualització d’aquest dijous). Per províncies: 1.098 en la de Castelló, 3.017 en la d’Alacant i 4.066 en la de València.

A més, s’han detectat 196 nous casos positius: 27 a través de PCR i 169 a través de test ràpid, que eleven a 13.507 (10.619 per PCR i 2.888 per test ràpid) el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies:

· 23 a Castelló (1 per PCR). Total: 1.955

· 82 a Alacant (5 per PCR). Total: 4.603

· 91 a València (21 per PCR). Total: 6.943

· Total (no nous): 6 desplaçats (5 per PCR)

Quant a les hospitalitzacions, continua la tendència a la baixa i se situen en 537 persones: 50 a la província de Castelló, 150 en la d’Alacant i 337 a la província de València. De tots ells, 96 persones es troben en UCI: 11 a la província de Castelló, 45 en la d’Alacant i 40 a la província de València.

Fins a l’actualitat s’han produït un total de 1.321 defuncions en la Comunitat Valenciana: 200 a la província de Castelló, 470 a l’Alacant i 651 en la de València. Són 6 defuncions des de l’última actualització.

El nombre de professionals de la Sanitat que han rebut ja l’alta són 1.815 persones. El nombre total de positius és de 2.580 (1.803 a través de PCR i 777 amb test ràpid), dels quals 765 romanen actius en aquest moment (67 a la província de Castelló, 322 en la d’Alacant i 376 a la província de València).

Quant al nombre de proves realitzades per a la detecció de coronavirus, s’han dut a terme un total de 194.196 (133.533 a través de *PCR i 60.663 a través de test ràpids).

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia