La Direcció General d’Internacionalització, dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha eliminat el límit en l’import màxim de determinades accions subvencionables dins de la convocatòria d’ajudes a la promoció exterior de la Comunitat.

Aquesta modificació, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat “creiem que flexibilitza i s’adequa a la realitat actual que estan vivint les empreses i per tant, els pot ajudar a la presa de decisions”, ha assenyalat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

El termini de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria està obert fins al pròxim 16 de juliol i Climent ha informat que, en les sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació d’aquesta modificació, s’eliminarà d’ofici el límit dels imports màxims.

“No obstant això -ha afegit el responsable d’Economia- “si les empreses sol·licitants el prefereixen podran modificar de manera telemàtica la seua sol·licitud presentant un nou projecte d’actuació i la documentació justificativa corresponent”.

Amb aquesta modificació deixarà d’haver-hi límit màxim d’ajuda, entre altres, per a despeses relacionades amb la publicitat en mitjans estrangers, en la publicitat i inscripció en portals o directoris ‘online’ així com en mercats electrònics internacionals. També en les comunicacions ‘online’ i ‘offline’ relacionades amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals.

Aquest canvi afectarà a més els serveis relacionats amb la creació de pàgines web, d’elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleries, així com a les accions d’adaptació corresponents als mercats internacionals.

Per a les empreses d’indústries creatives, culturals, microempreses i persones autònomes, s’aplicarà a les despeses de professionals col·legiats o empreses externes contractades per a l’execució del pla de promoció internacional.

Finalment, en el cas de Ren Unit s’eliminen els límits en les subvencions de despeses de consultoria o formació relatives a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació o logística.

Ajudes per valor de mig milió d’euros per a associacions multisectorials i comarcals i per a entitats de gestió

D’altra banda, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat ajudes per a l’exercici 2020, per un valor total de 500.000 euros, destinades a associacions empresarials d’àmbit multisectorial i comarcal, així com per a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat desenvolupades per entitats gestores.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, ha publicat aquest dilluns 11 de maig la resolució de les ajudes, que consta de dos programes.

D’una banda, es tracta d’un programa de 350.000 euros per a plans d’actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat, desenvolupats per associacions empresarials industrials d’àmbit multisectorial i comarcal i que contribuïsquen, especialment, a reactivar la producció industrial després de l’impacte de la crisi sanitària COVID-19.

El programa està dirigit a les associacions empresarials industrials d’àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social en la Comunitat que acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial industrial en aqueixos àmbits, almenys, en els anys 2017, 2018 i 2019.

Aquest programa subvencionarà els plans d’actuacions realitzats per associacions empresarials d’àmbit multisectorial i comarcal que agrupen empreses industrials, i que s’emmarquen en alguna o algunes de les següents eixos del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana: Innovació, transformació digital, internacionalització i millora del posicionament en la cadena global de valor, talent i formació i cooperació. El pressupost mínim subvencionable serà de 10.000 euros.

Així mateix, les ajudes contemplen un programa de 150.000 euros per a millorar la gestió i competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat desenvolupades per entitats que gestionen aquestes àrees.

Podran beneficiar-se les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d’interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d’immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2020 gestionen àrees industrials de la Comunitat.

Se subvencionarà la presentació davant l’ajuntament corresponent de la sol·licitud de constitució d’una entitat de gestió i modernització de l’àrea industrial, conforme al que es disposa en l’article 7 de la Llei 14/2018, de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat i la presentació davant l’ajuntament corresponent d’un pla de mobilitat sostenible o d’un pla de seguretat i emergència per a l’àrea industrial, a l’efecte de millorar la classificació de la mateixa com a àrea consolidada o àrea avançada, conforme al que es disposa en els articles 32 i 33 de la citada Llei 14/2018.

Així mateix, serà subvencionable la realització de projectes per a millorar l’eficiència energètica en àrees industrials de la Comunitat Valenciana així com projectes per a impulsar l’economia circular en àrees industrials .

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 26 de maig de 2020 i es realitzarà obligatòriament de manera electrònica. Cada entitat només podrà presentar una sol·licitud per programa d’ajudes. Solament seran subvencionables les actuacions desenvolupades entre l’1 de gener de 2020 i la data de justificació de la subvenció.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia