La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ja ha publicat en el DOGV el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa en els conservatoris i els centres autoritzats d’ensenyaments artístics del territori valencià per al pròxim curs 2020-2021.

Totes aquestes proves es faran en les condicions de seguretat que determinen les autoritats sanitàries arribat el moment de la seua realització per tal de garantir la protecció, tant de l’alumnat com del professorat i de la resta de persones que participaran en l’organització d’aquestes.

Aquest calendari estableix que el procediment d’inscripció a les proves serà telemàtic i estarà obert des de les 09.00 hores del 18 de maig fins a les 15.00 hores del 25 de maig, tant pel que fa a l’ingrés com l’accés als ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Les proves d’ingrés per a entrar al primer curs dels ensenyaments elementals es faran del 2 al 18 de setembre.

No obstant això, els centres docents podran sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial una autorització per a ampliar excepcionalment el període de realització de les proves d’ingrés fora del termini establit, al·legant les causes que justifiquen i motiven aquesta ampliació del termini.

Pel que fa a les proves d’accés a un curs diferent del primer del grau elemental, aquestes es faran durant el mes de setembre, després de les d’ingrés en primer curs i abans de l’inici del període lectiu.

Les proves d’accés al grau professional de Música i Dansa es desenvoluparan en dues convocatòries. La inscripció de la primera d’aquestes serà des de les 09.00 hores de l’1 de juny fins a les 15.00 hores del 9 de juny, mentre que en la segona serà des de les 09.00 hores del 15 de juliol fins a les 15.00 hores del 21 de juliol. Aquestes proves es realitzaran entre l’1 i el 10 de juliol en primera convocatòria i del 3 al 18 de setembre, en segona.

La inscripció a les proves d’ingrés a primer curs o d’accés a cursos diferents del primer dels ensenyaments elementals de Música i de Dansa, així com per a fer les proves d’accés als ensenyaments professionals de Música i de Dansa en els 18 conservatoris públics de la xarxa de centres docents de la Generalitat es realitzarà exclusivament de manera telemàtica mitjançant l’aplicació web habilitada a aquest efecte.

L’adreça web de l’aplicació serà accessible des de l’apartat d’Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, o directament mitjançant aquests enllaços: ensenyaments elementals (consultar ací) i ensenyaments professionals (consultar ací).

En el cas dels ensenyaments elementals de Música i de Dansa, les llistes provisionals es publicaran el 22 de juny. En el cas dels ensenyaments professionals, les llistes provisionals es publicaran el 15 de juny per a la primera convocatòria i el 27 de juliol per a la segona.

El calendari d’inscripció i realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa publicat hui al DOGV està disponible en l’enllaç següent: consultar ací.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia