El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, li traslladarà al ministre d’Esport, Manuel Rodríguez Uribes, i a la presidenta del Consell Superior d’Esports, Irene Lozano, una sèrie de propostes de millora pel que fa a les mesures de desescalada esportiva establides en la fase 1 relatives a la mobilitat i les restriccions de franges horàries.

Les apreciacions que es traslladaran al Ministeri són fruit dels diferents contactes que ha establit la Conselleria amb les federacions esportives valencianes, clubs i agents esportius del territori valencià.

El titular d’Esport de la Generalitat ha explicat que “és incongruent que hi haja activitats amb franja horària i mobilitat flexibilitzades i que això no tinga una traducció en la pràctica esportiva”.

Respecte a la mobilitat, i considerant l’alçament dels límits a la resta d’activitats econòmiques i socials que es permeten en fase 1, cal que les autoritats competents reconsideren les limitacions que encara es mantenen per a la realització d’activitat física: “És il·lògic que la població d’una mateixa zona sanitària en fase 1 es puga desplaçar entre municipis per a realitzar algunes activitats socials, però no per a practicar esport en aquesta altra localitat”, ha remarcat Marzà.

En l’estadi de desescalada 1 es permeten els desplaçaments a zones rurals per a pernoctacions en allotjaments turístics, reunions socials de fins a 10 persones en espais marítims o la mobilitat per a realitzar activitat física mitjançant empreses, però es limita la mobilitat per a la pràctica de l’activitat física dels ciutadans i de les ciutadanes que volen practicar-la en espais a l’aire lliure, i sense fer ús de la prestació de serveis.

“En les circumstàncies econòmiques i socials en què es troba la gent, pensem que és molt lògic que es fomente que les persones que estan en zones que han passat a la fase 1 puguen realitzar activitat física a l’aire lliure més enllà del seu terme municipal sense haver d’estar obligats a pagar uns serveis si no ho creuen necessari”, ha comentat Marzà.

Respecte a les franges horàries, s’estima que, una vegada regulades les activitats que tornen a una relativa normalitat en la fase 1, i considerant que la resta d’activitats no disposen de limitacions horàries, el manteniment de les franges horàries concretes per a l’exercici físic i el passeig fa que es produïsquen pics d’aglomeracions.

Al respecte, Marzà ha comentat: “En altres casos, com, per exemple, anar a una terrassa d’una cafeteria, no hi ha horaris. Tothom estem d’acord en el fet que la pràctica esportiva és saludable i molt recomanable per a la salut física i mental. No obstant això, s’estan restringint els horaris per a eixir a fer exercici, la qual cosa provoca pics d’aglomeracions que es podrien evitar perfectament si es té flexibilitat horària com en altres activitats”.

Un altre aspecte vinculat a les franges horàries actuals està relacionat amb determinats esports. En són un exemple les modalitats que tenen relació amb el vent, que no es poden practicar en les franges actualment establides en la fase 1, perquè les hores de vent se solen concentrar en hores centrals del dia.

Per aquest motiu, la Conselleria d’Esport vol traslladar al Ministeri la necessitat de reconsiderar les limitacions d’horari i de mobilitat que es mantenen en la fase 1 exclusivament per a la pràctica d’activitat física a l’aire lliure i el passeig. Flexibilitzar-les ajudaria a evitar concentracions de persones en àrees urbanes molt delimitades i en horaris molt concrets.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia